Prvi januar 2020 prinaša novost na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov in sicer glede višine minimalne bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del. Ta od 1. januarja 2020 znaša bruto 5,40 evra.

 

Zakon o spremembahZakona za uravnoteženje javnih financ s 1. januarjem 2020 namreč določa nov način določitve zneska minimalne bruto urne postavke za opravljeno delo začasnih in občasnih del. S spremembo zakona tako bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti za opravljeno uro začasnih in občasnih del ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas, tako da se upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas znaša 174 ur.

 

Na podlagi višine minimalne plače za leto 2020 je v Odredbi o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del določeno, da bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti za opravljeno uro začasnih in občasnih del od 1. januarja 2020 torej ne sme biti nižja od 5,40 eura.

 

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Dan podjetništva za osnovnošolce na Osnovni šoli Venclja Perka

Spot svetovanje Osrednjeslovenska regija OOZ Domžale | Predavateljici: Nika Škrjanec, Evelin Krstič Lukek, | Osnovna šola Venclja Perka, | 120 min.

 

 

Program

Na podjetniškem dnevu za osnovnošolce bodo učenci spoznali najpomembnejše korake za vstop v podjetništvo, razmišljali o svoji prihodnosti kot podjetniki ter spoznali ključne lastnosti podjetnika in zaposlenega. Spoznali bodo različne poklice ter njihove razlike.

 

 1. delavnica (prva in druga ura)
 • Kaj je podjetništvo in kdo je podjetnik?
 • 5 ključnih lastnosti podjetnika
 • Kakšen je podjetnik?
 • 5 ključnih lastnosti zaposlenega
 • Poklici prihodnosti, lastnosti po poklicih, razlika med lastnostmi učenca, zaposlenega, podjetnika

 

Komu je izobraževanje namenjeno?

Učencem višjih razredov osnovne šole (9. razred).

 

Termin

 1. skupina – Nika Škrjanec, sreda,29. 1.2020, od 8:00 do 10:00 (I. delavnica)
 2. skupina – Evelin Krstič, sreda,29. 1. 2020, od 8:00 do 10:00 (I. delavnica)

 

 

Podjetniški dan je brezplačen!

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Dan podjetništva za osnovnošolce na Osnovni šoli Dragomelj

Spot svetovanje Osrednjeslovenska regija OOZ Domžale | Predavateljici: Nika Škrjanec, Evelin Krstič Lukek, | Osnovna šola Dragomelj, | 120 min.

 

 

Program

Na podjetniškem dnevu za osnovnošolce bodo učenci spoznali najpomembnejše korake za vstop v podjetništvo, razmišljali o svoji prihodnosti kot podjetniki ter spoznali ključne lastnosti podjetnika in zaposlenega. Spoznali bodo različne poklice ter njihove lastnosti.

 

 

 1. delavnica (prva in druga ura)
 • Kaj je podjetništvo in kdo je podjetnik?
 • 5 ključnih lastnosti podjetnika
 • Kakšen je podjetnik?
 • 5 ključnih lastnosti zaposlenega
 • Poklici prihodnosti, lastnosti po poklicih, razlika med lastnostmi učenca, zaposlenega, podjetnika

 

Komu je izobraževanje namenjeno?

Učencem višjih razredov osnovne šole (9. razred).

 

Termin

 1. skupina – Nika Škrjanec, sreda, 22. 1.2020, od 10:00 do 12:00 (I. delavnica)
 2. skupina – Evelin Krstič, sreda, 22. 1. 2020, od 10:00 do 12:00 (I. delavnica)

 

 

Podjetniški dan je brezplačen!

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Dan podjetništva za osnovnošolce na Osnovni šoli Trzin

Spot svetovanje Osrednjeslovenska regija OOZ Domžale | Predavateljici: Nika Škrjanec, Evelin Krstič Lukek, | Osnovna šola Trzin, | 240 min.

 

 

Program

Na podjetniškem dnevu za osnovnošolce bodo učenci spoznali najpomembnejše korake za vstop v podjetništvo, se soočili sami s seboj v vlogi podjetnika, razmišljali o svoji prihodnosti kot podjetniki in razdelali svoj poslovni načrt za svojo podjetniško idejo.

 

 

 1. delavnica (prva in druga ura)
 • Kaj je podjetništvo in kdo je podjetnik?
 • 5 ključnih lastnosti podjetnika
 • Kakšen je podjetnik?
 • 5 ključnih lastnosti zaposlenega
 • Poklici prihodnosti, lastnosti po poklicih, razlika med lastnostmi učenca, zaposlenega, podjetnika

 

 

2. delavnica (tretja in četrta ura)

 • Kako postanem podjetnik?
 • Poslovna ideja.
 • Kako iz hobija ali dejavnosti razviti posel
 • Pomembna vprašanja
 • Primeri za navdih
 • Mapa mojih talentov in dosežkov
 • Moja podjetniška vizija
 • Ta vizija je prvi dokument za mapo osebnih dosežkov

 

Komu je izobraževanje namenjeno?

Učencem višjih razredov osnovne šole (9. razred).

 

Termin

 1. skupina – Nika Škrjanec, torek, 21. 1.2020 od 8:20 do 10:00 (I. delavnica) in 10:15 do 12.15 (II. delavnica)
 2. skupina – Evelin Krstič, torek, 21. 1. 2020 od 8:20 do 10:00 (I. delavnica) in 10:15 do 12.15 (II. delavnica)

 

 

Podjetniški dan je brezplačen!

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Prevoznike vabimo na redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu po predpisanem programu za leto 2020, t.i. »koda EU 95« za potrebe podaljšanja veljavnosti kode Skupnosti »95«,

 

ki bo potekalo na Obrtni zbornici Domžale v soboto, 1. februarja 2020, s pričetkom ob 8. uri zjutraj.

Pohitite s prijavo, saj je število mest omejeno!

 

KOTIZACIJA za 7-urno usposabljanje:

Za člane OOZ Domžale s poravnano članarino: 29,90 € + DDV, za zaposlene pri članih 35,00 € + DDV. Če prijavite 5 ali več zaposlenih, vam priznamo 5% popust na izobraževanje. Če prijavite 10 ali več zaposlenih, vam priznamo 10% popust na izobraževanje. Za vse ostale 59,00 € + DDV.

Nakazilo kotizacije na račun Obrtne zbornice Domžale na podlagi izstavljenega računa po opravljeni storitvi. V primeru odpovedi potrjene rezervacije tri ali manj dni pred dogodkom, je naročnik dolžan plačati 100% cene izobraževanja.

 

Vsak program se izvaja 7 šolskih ur (45 minut in 15 minut odmora). V vsakem programu lahko izvajalci v okviru 7 šolskih ur 1 uro namenijo vsebinam pomembnim za voznike, ki niso navedene v programu so pa aktualne v času, ko se program izvaja.

 

Možna je elektronska prijava, pri čemer je potrebno prijaviti vsakega kandidata posebej.

Do elektronske prijave lahko dostopite TUKAJ. Prijave zbiramo do vključno srede, 29. januarja 2020.

 

V kolikor se ne morete prijaviti elektronsko lahko tudi natisnete in izpolnite ter podpišete prijavnico in nam jo posredujete najkasneje do srede, 29. januarja 2020, ali skenirano preko elektronske pošte na info@domzale-ooz.si, ali osebno na Obrtno zbornico Domžale, ali preko pošte na naslov Obrtna zbornica Domžale, Šaranovičeva 21c, 1230 Domžale.

 

NATISNI PRIJAVNICO

 
Program:

 
Varna vožnja in varnostni sistemi (polovica časa)

 • poznavanje tehničnih lastnosti in delovanja varnostnih mehanizmov, da se lahko nadzoruje vozilo, zmanjša obraba in preprečijo motnje v delovanju
 • ozaveščanje voznikov o nevarnostih na cesti in nesrečah pri delu – nevarnosti v prometu
 • vrste nesreč v prometu, statistika nesreč na cesti
 • udeležba tovornjakov/avtobusov, človeške, materialne in finančne posledice
 • zmožnost ocenjevanja razmer v sili: ravnanje v sili (ocena stanja, preprečevanje zapletov po nesreči)
 • klicanje pomoči, pomoč ranjenim in prva pomoč
 • ravnanje ob požaru, evakuacija potnikov iz tovornjaka/avtobusa, zagotavljanje varnosti potnikov
 • ravnanje v primeru agresije in naravnih nesreč
 • poznavanje varnostnih naprav, ki skrbijo za varnost v vozilu
 • dvig nivoja varnosti kot vseživljenjsko učenje
 • ocenjevanje delovanja sil in tovora na vožnjo
 • preprečevanje nesreč skozi predvidevanje in spremljanje prometa
 • varnostni sistemi za povečevanje varnosti v prometu in v vozilu
 • pravilno ravnanje v posebnih prometnih situacijah in posledice napačnega ravnanja

                                                                                                                                                                           
 

Pravila cestnega prometa (polovica časa)

 • pravila v cestnem prometu (Zakon o pravilih v cestnem prometu) s poudarkom na:
 • pravila vožnje (prednost, hitrost, prometni znaki…)
 • uporaba mobilnega telefona in drugih naprav
 • princip zadrge
 • šibkejši udeleženci v prometu
 • prehitevanje (s poudarkom na varnem prehitevanju tovornih vozil na avtocesti) SKENIRAJ ZGORNJO KODO
 • pravilna vožnja v križiščih, krožnih križiščih, uporaba smernikov… IN SE PRIJAVI
 • mase in dimenzije vozil
 • zakon o voznikih in zakon o vozilih (s poudarkom na novostih na tem področju)

 

Za dodatne informacije glede izobraževanja smo vam na voljo preko telefona 069 980 242 ali 01/721 93 70, preko e-maila na info@domzale-ooz.si ter na spletni strani www.domzale-ooz.si. Elektronska prijava je možna preko povezave https://forms.gle/AVuqDQADjmgHx8eM6

V letu 2020 bo SPIRIT Slovenija, javna agencija organizirala skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na enajstih mednarodnih sejmih v tujini, od tega na treh mednarodnih sejmih s področja lesnopredelovalne industrije. V okviru skupinskih predstavitev na mednarodnih sejmih SPIRIT Slovenija krije stroške neopremljenega razstavnega prostora, zakupa tehničnih priključkov in vpisa v katalog. Poleg tega se s sejmišči dogovarja za najboljšo možno lokacijo razstavnega prostora, poskrbi za najem tehničnih priključkov in vpis razstavljavcev v katalog in podjetjem svetuje, kako se na sejemsko predstavitev kar najbolje pripraviti. Podjetja krijejo stroške postavitve stojnice, službenih poti zaposlenih in prisotnosti osebja na stojnici.

 

Preko Slovenskega podjetniškega sklada je mikro, malim in srednjim podjetjem na voljo tudi Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Z novim letom na portalu SPOT (eVEM) uvaja nova e-storitev, ki bo omogočala dostop in prenos elektronskih bolniških listov (eBOL) za vaše zaposlene. V pripetem dokumentu so zbrane podrobnejše informacije kako in na kakšen način boste lahko delodajalci dostopali do eBOL.

Na_kaksen_nacin_do_eBOL

 

Če e-postopkov in urejanje vlog na portalu SPOT (e-VEM) ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

Za vse poslovne subjekte (delodajalce), ki boste do elektronskih bolniških listov (eBOL) dostopali preko portala SPOT (eVEM), obveščamo, da so objavljeni novi obrazci vlog za urejanje pooblastil.

Za lažje urejanje pooblastil lahko uporabite enega od navedenih obrazcev:

 

 • Pooblastilo samo za eBOL

Obrazec eBOL – podelitev pooblastila uporabite, če želite urediti pooblastilo samo za nov postopek »Prenos e-bolniških listov – eBOL.« Na enem obrazcu lahko pooblastite več oseb.

 

 • Pooblastilo za eBOL in druge e-postopke portala SPOT

Obrazec “Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM” uporabite, če želite urediti pooblastilo za postopek »Prenos e-bolniških listov – eBOL« in druge e-postopke na portalu SPOT (eVEM).
Zgoraj omenjena obrazca sta na voljo tukaj.

 
Upoštevajte!
 

 • vloga za ureditev pooblastila mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika podjetja/poslovnega subjekta,
 • vlogo pošljete po pošti ali dostavite osebno na katerokoli točko SPOT,
 • seznam točk SPOT je na voljo tukaj: Seznam točk SPOT in notarjev
 • pooblastila za eBOL bodo v sistemu SPOT (eVEM) aktivirana po 1. 1. 2020.

 
Več informacij o urejanju pooblastil na portalu SPOT še na strani: Pooblaščanje oseb za opravljanje postopkov prek portala e-VEM

Ne spreglejte!

Zdravniki od 1. 2. 2020 dalje bolniških listov ne bodo več tiskali. Delodajalci bodo z novo zakonodajo zavezani, da do bolniških listov za bolniške odsotnosti po 1. 2. 2020, dostopajo le še preko portala SPOT (eVEM). Predlagamo vam,  da se pravočasno pripravite na nov način dostopa in uporabe elektronskih bolniških listov.

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

22. novembra 2019  je bil objavljen vavčer za prenos lastništva.

 

Vsak, ki želi oddati vlogo za vavčer na SPS mora obvezno opraviti svetovalni intervju. Trenutni izvajalec teh intervjuje je le OZS, zato vam v nadaljevanju posredujemo nekaj napotkov oz. informacij.

 

V OBRTNO-PODJETNIŠKI ZBORNICI SLOVENIJE BREZPLAČNI SVETOVALNI INTERVJUJI ZA PRENOS LASTNIŠTVA PODJETJA

 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil vavčer za prenos lastništva. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni:

 • prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi (vsaj 50 % osnovnega kapitala družbe) ali
 •  prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika (72a. člen ZGD-1).


Prijavitelj mora pred oddajo vloge za pridobitev vavčerja opraviti brezplačni svetovalni intervju. Na njem bo svetovalka svetovancu predstavila vavčer in opravila svetovanje glede prenosa lastništva in oceno stanja podjetja. Trenutni izvajalec brezplačnih intervjujev je le Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Nanj se naročite na tej povezavi https://www.podjetniski-portal.si/programi/druzinsko-podjetnistvo/prijava-na-svetovalniintervju-za-pridobite-sredstev-za-prenos-lastnistva ali pokličite Nino Scortegagna Kavčnik, 030 605 308 ali nina.scortegagna@ozs.si. Svetovalnega intervjuja se lahko udeležite tudi, če kasneje ne boste oddali vloge za vavčer.


Ključni poudarki, da podjetje lahko vloži vlogo za pridobitev vavčerja so, če/ko:

 • gre za mikro, malo ali srednje podjetje (manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR) s sedežem v RS, ki je organizirano kot kapitalska družba ali s.p.,
 • na dan oddaje vloge na SPS in ves čas trajanja postopka mora imeti podjetje vsaj 1 zaposlenega (šteje tudi nosilec s.p. in družbenik-poslovodja, zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2),
 • opravi brezplačni svetovalni intervju,
 • pridobi predhodno potrdilo Spirita (ga boste dobili s strani Spirita v roku 5 delovnih dni),
 • prenese več kot 50 % osnovnega kapitala družbe, če gre za d.o.o.,
 • uveljavljate lahko samo aktivnosti, začnete po 22. 11. 2019,
 • strošek DDV ni upravičen strošek.

S pomočjo vavčerja lahko podjetje pridobi subvencijo od 500,00 EUR do 9.000,00 EUR oz. do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na:

 

1. sklop: priprava poslovnega subjekta na prenos lastništva (do 3.000 EUR):

 • Priprava in izdelave družinske ustave, družbene pogodbe oz. enakovrednega
  dokumenta.
 • Ocena vrednosti podjetja.
 • Priprava in izdelava predstavitve podjetja za prodajo.
 • Analiza in iskanje potencialnih prevzemnikov in priprava ter usklajevanje ponudb.

 

2. sklop: neposredna izvedba prenosa lastništva (do 3.000 EUR):

 • Storitve pravnih, finančnih in davčnih ekspertov za prenos lastništva.
 • Priprava kupoprodajne pogodbe.
 • Notarske storitve.
 • Uradna cenitev.
 • Skrbni pregled.


3. sklop: dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov (do 3.000 EUR) – le za prevzemnike v družinskih podjetjih:

 • Usposabljanje prevzemnikov v Sloveniji.
 • Priprave in izpit prevzemnika za pridobitev naziva mojster v skladu s zakonom (izvaja OZS).
 • Usposabljanje prevzemnikov v tujini.

Za vsak sklop vavčerja morate oddati svojo vlogo!

 


POTREBNI KORAKI:

 1. Brezplačen svetovalni intervju.
 2. Po izvedenem intervjuju prijavitelj prejme Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnostih prijavitelja za prenos lastništva (Obrazec št. 1), ki ga SPIRIT Slovenija izda najkasneje v 5 delovnih dneh.
 3. V naslednjem koraku prijavitelj izbere zunanjega izvajalca iz Evidence zunanjih izvajalcev. Izbere lahko le zunanjega izvajalca, ki ima v evidenci vpisane reference za področje, za katerega bo prijavitelju izvedel aktivnosti. V kolikor zunanji izvajalec iz evidence
  ne more zagotoviti vseh aktivnosti navedenih v Predhodnem potrdilu SPIRIT Slovenija, ki jih želi prijavitelj v vlogi prijaviti, lahko izbrani zunanji izvajalec v izvedbo aktivnosti vključi tudi dodatne zunanje izvajalce, ki morajo biti prav tako vpisani v evidenci.
 4. Prijavitelj kontaktira izbranega zunanjega izvajalca, s katerim se dogovori glede možnosti izvedbe aktivnosti na področju prenosa lastništva. Od zunanjega izvajalca mora prijavitelj pridobiti ponudbo.
 5. V kolikor se zunanji izvajalec in potencialni prijavitelj uspešno dogovorita, prijavitelj pripravi vlogo na javni poziv. Prijavitelj odda vlogo (z vsemi potrebnimi prilogami– potrdilo FURS o poravnanih obveznostih in potrdilo FURS o predloženih obračunih – ne smeta biti starejša od 5 dni in Obrazec št. 1-Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnostih prijavitelja za prenos lastništva) preko spletnega ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za to prijavitelj potrebuje digitalno potrdilo. V kolikor ga nima, mu lahko brezplačno pomagajo svetovalci na SPOT točkah, ki jih lahko pooblasti tudi za oddajo vloge.
 6. Prijavitelj praviloma v roku 15 delovnih dni od prejema vloge, dobi obvestilo o odločitvi o dodelitvi sredstev. Po pozivu k podpisu pogodbe mora v roku 8 dni od prejema podpisano pogodbo vrniti Slovenskemu podjetniškemu skladu.
 7. Po zaključenih aktivnostih, ki so predmet pogodbe o sofinanciranju, upravičenec na SPIRIT Slovenija, posreduje zahtevo za pregled dokumentacije. Na podlagi pregleda dokumentacije izda SPIRIT mnenje (Obrazec št.2), ki je priloga zahtevka. Zahtevo za
  pregled dokumentacije posreduje upravičenec vsaj 30 dni pred iztekom roka za
  oddajo zahtevka po pogodbi o sofinanciranju.
 8. Najkasneje v 10 delovnih dnevih od oddaje zahteve za pregled dokumentacije bo SPIRIT Slovenija kontaktiral upravičenca za uskladitev termina za pregled dokumentacije. Pooblaščena oseba s strani SPIRIT Slovenija v skladu z minimalnimi zahtevami pregleda poročilo zunanjega izvajalca in izdelano dokumentacijo, ki je bila predmet pogodbe o sofinanciranju za prenos lastništva in je navedena v prijavi in Obrazcu št. 1.
 9. Po pregledu SPIRIT Slovenija izda mnenje na Obrazcu št. 2 najkasneje v roku 15 dni od oddaje dokumentacije.
 10. Zahtevek z vsemi obveznimi prilogami in pozitivnim mnenjem SPIRIT Slovenija (Obrazec št. 2) upravičenec odda najkasneje v 12 mesecih (od dneva podpisa pogodbe) preko spletnega ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Zahtevek z vsemi obveznimi
  prilogami v primeru odsvojitev (večinskega) poslovnega deleža v d.o.o. (oziroma izjemoma delnic v delniški družbi) odda univerzalni pravni naslednik upravičenca.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju Veleposlaništvom Republike Slovenije v Kopenhagnu in Centrom za kreativnost (CzK), ki deluje v okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) vabi podjetja k udeležbi na dogodku 3daysofdesign, ki velja za enega najpomembnejših dogodkov s področja oblikovanja na Danskem.

 

Dogodek, ki v obliki razstave poteka na različnih lokacijah v Kopenhagnu, odlikuje visoka estetska dovršenost, ekskluzivnost in visoka kvaliteta izdelkov. Ključni temi 3daysofdesign 2020 bosta krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj. Slovenija se bo po uspešni predstavitvi leta 2019, v letu 2020 na dogodku predstavila drugič. Dogodek je prodajno usmerjen, podjetja, ki se predstavljajo s svojimi izdelki na 3daysofdesign, lahko tudi aktivno sodelujejo v okviru spremljajočih dogodkov, kjer imajo možnost spoznati potencialne nove naročnike in zagotoviti večjo prepoznavnost svojih izdelkov.

 

Slovenska razstava bo v okviru dogodka 3daysofdesign predvidoma v prostorih galerije Sunday-S Gallery, ki bo v ta namen preurejena za predstavitev slovenskega oblikovanja in izdelkov. Nahaja se v pritličju iste zgradbe kot Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu, na Amaliegade 6, v samem središču mesta nedaleč stran od znamenite palače Amalienborg, v kateri živi danska kraljeva družina, ter pristaniške ulice Nyhavn.

 

 


Izbor

 

Slovenska podjetja za sodelovanje bodo najprej izbrana s strani slovenskih organizatorjev (SPIRIT Slovenija, Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu in CzK). Pri izboru bodo imeli prednost:

 

 • Pohištvo, svetila in ostali izdelki za dom
 • Izdelki zasnovani z misijo na serijsko proizvodnjo (izdelki so lahko oblikovani na industrijski ali obrtniški način, vendar ne unikati)
 • Kvalitetni, ekskluzivni in visoko estetsko dovršeni izdelki
 • Izdelki proizvedeni v Sloveniji

 

Končni izbor podjetij bo izbran s strani danskih organizatorjev dogodka 3daysofdesign. Ključno vodilo pri izboru bodo imeli kriteriji trajnih rešitev in krožnega gospodarstva.

 

Izdelki so lahko šele v konceptni fazi. Ni nujno, da so novi, vendar morajo biti narejeni oziroma zasnovani po letu 2010. Pri tem je ključno, da bodo prototipi izdelkov (v merilu 1:1) do konca marca 2020 na voljo v takšni obliki, da jih je mogoče razstaviti.

 


Prijava

 

Posamezen prijavitelj lahko posreduje največ tri predloge. Prijavo lahko oddate preko elektronske prijavnice, s kratkim opisom izdelka v angleškem jeziku ter prilogo najmanj treh fotografij, ki razlagajo izdelek oziroma njegov koncept. Rok za prijavo je 28. december 2019.

 


Kotizacija

 

Višina kotizacije za sodelovanje na dogodku znaša 7.500 DKK (cca 1.000 EUR), ki je prijavnina danskemu organizatorju. Prijava za udeležbo na razstavi 3daysofdesign se smatra za dokončno šele ob plačilu računa za kotizacijo s strani podjetja. Plačilo je potrebno poravnati po zaključenem izboru, neposredno danskemu organizatorju v zakonsko določenem roku.

 
Stroške lastnega prevoza in hotelske namestitve krijejo udeleženci sami.

 

SPIRIT Slovenija, Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu in CzK krijejo stroške najema prostora, prijavnino veleposlaništva oziroma Slovenije za sodelovanje na dogodku, delo kuratorja, prevoz izdelkov, postavitev in pospravljanje razstave, organizacijo spremljajočih dogodkov in obisk mednarodnih novinarjev.

 

Elektronska prijavnica
Več o dogodku
Več o sodelujočih podjetjih

 


Dodatne informacije:

 
Tjaša Fras, SPIRIT Slovenija, tel. 01 5891 872, e-mail: tjasa.fras@spiritslovenia.si
Zala Košnik, Center za kreativnost, tel. 031 889 509, e-mail: zala.kosnik@mao.si
Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu, tel. 01 478 6569 ali +45 33 73 01 20, e-mail: sloembassy.copenhagen@gov.si

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija