Spoznajte sistem SPOT v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2019. Razmišljate o samostojni podjetniški poti? Vas zanima, kako lahko ustanovite svoje podjetje in kakšne pogoje morate izpolnjevati za opravljanje določene dejavnosti in poklica? Ali pa ste že podjetnik in vas zanima, kakšne storitve portal e-VEM (SPOT) nudi za lažje poslovanje z državo? Želite več izvedeti o državnih spodbudah za podjetnike in investitorje? Potrebujete pomoč pri izvozu ali informacije o podpori države na področju investiranja? V času kampanje EU projekt, moj projekt 2019, ki bo potekala od 11. do 18. maja 2019, bodo točke SPOT Svetovanje po Sloveniji organizirale različne dogodke: brezplačna usposabljanja, predstavitve in delavnice s podjetniškimi vsebinami. Tu preberite več.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Še vedno je odprt Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila, ki nudi nepovratna finančna sredstva v obliki nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed navedenih kategorij cestnih vozil:

o    nakup novega vozila na električni pogon;

o    nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);

o    predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

10. maja 2019 pa je bila objavljena tudi sprememba tega javnega poziva.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Vabljeni na brezplačno delavnico »Povezovanje gospodarstva in kulture«, ki bo 15. maja v Ljubljani. Na delavnici dobite odgovore na vprašanja Kaj pridobijo podjetja, če svoje resurse usmerijo v kulturne dogodke in organizacije ter jih vključijo v razvijanje strategij za doseganje ciljev podjetja? Vas zanima kako se podjetja in kulturne organizacije že povezujejo in kakšne so pozitivne koristi obeh strani? Rok za prijavo je do 10. maja 2019 oziroma do zapolnitve prostih mest na e-naslov: info@asociacija.si. Več o delavnici lahko preberete tu.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Objavljene so spremembe javnih pozivov nekaterih vavčerjev. Podrobnosti posameznih sprememb lahko preberete na posamezni povezavi:

 

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočal bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja  posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence. Gre za nov program spodbud za MSPje – t.i. vavčerje, katere bodo lahko podjetja najemala skozi vso leto, pridobila jih bodo lahko na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve) in obravnava le – teh bo zelo hitra.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Občina Domžale je objavila JAVNI RAZPIS ZA POSOJILA S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI DOMŽALE ZA LETO 2019. Razpisana vsota posojil znaša do 1.500.000,00EUR. Posojila se plasirajo preko GORENJSKE BANKE D.D., Kranj (v nadaljevanju: banka), s katero Občina Domžale sklene ustrezno pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri odobravanju dolgoročnih posojil. Rok za vložitev vloge je do vključno ponedeljka, 16.9.2019, do 24. ure. Več o razpisu lahko preberete tu.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Vse podjetnice začetnice vabljene na spletno usposabljanje ABC Podjetništva.

 

Z namenom ponuditi priložnost razvoja podjetniških kompetenc za ženske iz vse Slovenije, ki imate podjetniško vizijo in željo po podjetniškem udejstvovanju; ženske, ki se zavedate, da lahko s svojim znanjem in motiviranostjo, pogumom ustvarite sebi primerno in ob drugih obveznostih, kot matere in žene, prilagojeno podjetniško ustvarjanje ter kariero sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju s fakulteto Doba razvila program spletnega usposabljanja za podjetnice začetnice.

 

Komu je program namenjen?

Program je namenjen potencialnim podjetnicam, ki vas zanimajo podjetniške vsebine in si želite novi znanj preko MOOC (množično dostopno spletno usposabljanje) brez obveznosti pridobitve certifikata, ter vsem, ki ste v letu 2019 že ustanovile svoje podjetje in se želite prepričati v svoja podjetniška znanja.

Uspešno zaključen program in v letu 2019 ustanovljeno podjetje bosta pogoj za sodelovanje na natečaju za najboljših 30 poslovnih modelov, ki bodo nagrajeni s finančno spodbudo.

 

Prijavite se preko spletne prijavnice najkasneje do 6. 5. 2019. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami.

PRIJAVA

Kotizacije NI.

 

Delo poteka v virtualnem prostoru.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na: podjetnice@spiritslovenia.si.

Več o usposabljanju lahko preberete tu.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Vabimo vas na individualne B2B sestanke z italijanskimi poslovnimi partnerji v okviru dogodka “MatchingDay 2019”, Gorica (Italija), 11. maj 2019 – prijave do 3.5.2019.

Tematike letošnje prireditve so:
  • Gradbeništvo (gradnja objektov, stavbno pohištvo, dobava materialov)
  • Inštalacije (elektro, toplotne in tehnološke inštalacije, domotika in pametne hiše)
  • Pohištvo (notranja oprema, dizajn)
  • Elektronika (tehnološke naprave)
  • Razvoj programskih storitev in IKT (programerstvo, razvoj naprednih spletnih strani, e-trgovina, idr.)

 

Kotizacije ni.

 

Več lahko preberete tu.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Slovenski podjetniški sklad je 19.4.2019 v Uradnem listu objavili dve spremembi javnih pozivov in sicer za:

  • Vavčer za pridobitev certifikatov
  • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov.

 

Nova vsebina je objavljena na spletnih straneh Sklada.

 

POZOR! Vsi svetovalci, ki bodo izvajali tržne raziskave podjetjem v okviru Vavčerja za tržne raziskave tujih trgov se bodo morali vpisati v katalog svetovalcev. Katalog je odprt. Vanj se lahko kadar koli vpišejo svetovalna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v pozivu. Vpis svetovalnega podjetja v katalog je brezplačen, se bo pa sproti posodabljal. Več: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Objavljen je javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test. Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023, znaša 1.000.000,00 EUR. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Več informacij je na voljo tu.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Slovenski podjetniški sklad objavlja tri nove vavčerje za DIGITALIZACIJO! Podjetja bodo v okviru vavčerjev za digitalizacijo lahko pridobila Vavčer za pripravo digitalne strategije, Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc. Objavljenih je že 9 vavčerskih pozivov. Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo MSP-ji. Na že objavljene javne pozive vavčerjev (dostopni so na spletni strani SPS: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi) lahko MSP odda vlogo. Več informacij lahko pridobite tu.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija