Davčni seminar na Obrtni zbornici Domžale, 14. februar 2019