Ključne informacije in odgovori glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja zaradi Korona virusa

Ključne informacije in odgovori glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja zaradi Korona virusa

16.3.2020

 

V TEM DOKUMENTU boste našli Ključne informacije in odgovori glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja:

  • najpogostejša vprašanja in odgovore
  • splošno ureditev odrejanja dela na domu in drugega dela
  • možnost enostranskega odrejanja drugega dela in dela na domu v primeru izjemnih okoliščin
  • izrabo letnega dopusta in kolektivnega dopusta
  • čakanje na delo doma
  • odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in šol 
  • neplačano odsotnost z dela  ter
  • dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela.

 

Pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-casu-posebnih-okoliscin-V1.0-13.3.2020

 

Natisnite si Odredba-o-čakanju-na-delo-doma-zaradi-izrednih-ukrepov—Koronavirus