Na voljo je VLOGA za delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

Na voljo je VLOGA za delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

 Na voljo je VLOGA  za delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

Pred oddajo vloge za pridobitev subvencije nas delodajalci v 3 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom o tem obvestite po elektronski pošti.

Vir:ZRSZ

 

Delodajalci lahko od 12. junija dalje  oddate vlogo za delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE).

 

Subvencija za skrajšani polni delovni čas je namenjena ohranitvi delovnih mest z dodelitvijo pomoči podjetjem, ki zaposlenim začasno ne morejo zagotavljati dela iz poslovnih razlogov.

 

Delodajalci lahko zaposlenemu, s katerim imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, pisno odredite delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020.

 

Skrajšani delovni čas pomeni delo vsaj za polovični delovni čas (20 ur na teden).

 

Obveznosti delodajalcev:   Delodajalci ste dolžni po odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom o tem obvestiti  Zavod RS za zaposlovanje v 3 delovnih dneh od odreditve skrajšanega delovnega časa  po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.si.

 

Obvestilo mora vsebovati naslednje  podatke: naziv in MŠO delodajalca, število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, in datum odreditve takšnega dela.

 

Obvezna priloga k vlogi za pridobitev subvencije je dokazilo o poslanem obvestilu.

 

Vlogo za pridobitev subvencije morate predložiti v elektronski obliki na portalu za delodajalce v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Pred prvo uporabo portala se morate registrirati.

 

Zavod  RS za zaposlovanje  bo o popolni vlogi odločil v 15 dneh.  V primeru izpolnjevanja pogojev vam bodo izdali sklep o dodelitvi subvencije in z vami sklenili pogodbo o subvencioniranju. V njej bo določeno, na kakšen način boste uveljavljali subvencijo za posamezen mesec.

 

Subvencija za zaposlenega mesečno znaša:

 

  • 448 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 20 do 24 ur na teden,
  • 336 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 25 do 29 ur na teden,
  • 224 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 30 do 34 ur na teden,
  • 112 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas 35 ur na teden.

 

Preberite več o subvenciji za skrajšani polni delovni čas: kdo jo lahko uveljavlja, za koga in kako oddate vlogo.

 

Vir: ZRSZ