Novice

31. januarja 2018 bo ob 17. uri na Obrtni zbornici Domžale potekalo Usposabljanje higiene živil in HACCP sistem.

Usposabljanja so namenjene gostincem ter osebam, ki se ukvarjajo z obdelavo oz. predelavo živil. Predstavi se naslednje vsebine: dobra higienska praksa, obvezni postopki in izpolnjevanje evidenc (merjenje T, … ), HACCP sistem v praksi, kritične kontrolne točke, mejne vrednosti, nadzor, popravni ukrepi, sledljivost, obvladovanje alergenov in hranilna vrednost živil.

Usposabljanje traja 3 ure
Cena:
Člani OOZ Domžale s poravnano članarino in njihovi zaposleni 29 € + DDV.
Ostali 55 € + DDV.
V primeru odpovedi potrjene rezervacije tri ali manj dni pred dogodkom, je naročnik dolžan plačati 100 % cene izobraževanja.
Prijavite se lahko na info@domzale-ooz.si ali na 070 394 100 ali na 01 721 9375.

Če je pri vas že potekel rok veljavnosti preizkus znanja iz varstva pri delu in požarne varnosti za nosilce dejavnosti in vaše zaposlene vas vabimo, da se ponovno udeležite tečaja in preizkus znanja iz varstva pri delu in požarne varnosti na Obrtni zbornici Domžale.

Cena:

Člani OOZ Domžale s poravnano članarino 20 € + DDV

Ostali 40 € + DDV
V primeru odpovedi potrjene rezervacije tri ali manj dni pred dogodkom, je naročnik dolžan plačati 100 % cene izobraževanja.

 

Izobraževanja bodo potekala glede na vašo stroko:
24. januar 2018 ob 17. uri za panoge:
 • lesna (mizarji, rezkalci, žagarji, tesarji, montažerji, sekači … ),
 • kovinsko-predelovalna (ključavničarji, livarji, graverji, kleparji, rezkalci, strugarji, orodjarji, brusilci, varilci, pasarji, inštalaterji … ),
 • gradbeništvo (zidarji, kamnoseki, železokrivci, krovci, izolaterji, keramičarji, pleskarji-soboslikarji, delavci pri gradnji …
28. februar 2018 ob 17. uri za panoge:
 • Elektro dejavnost (elektromehaniki, serviserji TT, TV, R, elektroinštalaterji do 1000V – nad 1000 V, elektrovzdrževalec … )
 • Avtomehanična dejavnost (mehaniki, avtoelektrikarji, kleparji, ličarji, vzdrževalci vozil, vulkanizerji … )
 • Avtoprevozniška dejavnost in LGM-TGM: tovorni, osebni, taxi promet
 • Plastičastrska in gumarska dejavnost (plastičarji, kovinoplastiki, gumarji)
 • Domača in umetnostna obrt ter druge storitvene dejavnosti
28. marec 2018 ob 17. uri za panoge:
 • živilska, trgovska, gostinska (peki, slaščičarji, trgovci, kuharji, natakarji, cvetličarji … )
 • frizerska, kozmetična dejavnost
 • vse ostale dejavnosti
Kje: Obrtna zbornica Domžale, Šaranovičeva 21c, Vir
Prijave: na info@domzale-ooz.si ali na 070 394 100 ali na 01 721 9375

Vsebina:

Usposabljanje se izvaja skladno z zahtevo 38. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) in zajema splošne del teoretičnega usposabljanja, posebni del (nevarne snovi, delovna oprema ipd.) ter praktični del z vsebinami in prikazi iz konkretnih delovnih okolij.

Vsebina usposabljanja iz požarne varnosti je prilagojena zahtevam Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in zajema predstavitev obveznosti, preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom.

Usposabljanje traja 2 uri.

Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Domžale (OOZ Domžale) je v četrtek, 7. decembra, potekalo 1. novoletno srečanje članov podjetnikov, ki prihajajo iz občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.

Družabni dogodek, ki se ga je udeležilo blizu 70 podjetnikov, je bil odlična priložnost za neformalno medsebojno povezovanje in izmenjavo izkušenj. Zbrani podjetniki so bili z dogodkom zelo zadovoljni in so obenem izrazili želijo, da postanejo tovrstna druženja tradicionalna. Članom je bil ob tej priložnosti predstavljen tudi celovit pregled dogodkov, ki so se zvrstili na zbornici v letošnjem letu.

 

 

Dragi člani,
v januarju pričenjamo z ZAČETNO – OSVEŽITVENIM TEČAJEM RUŠČINE (A1) na naši zbornici. Tečaj bo potekal ob sredah med 18.30 in 20.00 (2 šolski uri), skupno bomo izvedli 40 šolskih ur. V skupini bo med 5 in 8 tečajnikov.

Cena tečaja, ki vključuje tudi gradivo, je za člane naše zbornice zelo ugodna, in sicer 249 €, za nečlane zbornice pa 298 €. Možnost je plačilo na 2 obroka. Vsebino bomo prilagajali željam tečajnikov.

Dodatne informacije vam nudimo preko telefona 01 721 93 75 in 040 45 98 45 ali preko e-maila: info@domzale-ooz.si ali info@sama-navitas.si.

Želite postati mojster na svojem področju?

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije razpisuje 20. razpis za opravljanje mojstrskega izpita za različne nazive. Razpisni rok začne teči 8. januarja 2018 in traja do 31. decembra 2018.

Mojstrski izpit lahko opravlja, kdor je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit, je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit ali ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.

Več informacij

Vabljeni na brezplačen seminar “Sklepanje in odpoved delovnega razmerja” v četrtek, 9. novembra ob 9. uri na OOZ Radovljica, Gorenjska cesta 20, Radovljica. Predaval bo univ.dipl. pravnik in dolgoletni izkušeni svetovalec s področja Zakona o delovnih razmerij, gospod Tomaž Bernik z ZDOPS-a.

 

Seminar je za člane s poravnano članarino OOZ Gorenjske (kamor spadate tudi člani OOZ Domžale) brezplačen. Za ostale je kotizacija 50 €.

 

Prijave zbirajo do 06.11.2017 oziroma do zasedbe mest preko telefona 04 53 20 282 ali 051 421 577 oziroma na elektronski naslov vesna.odar@ozs.si.

 

Postopek iskanja ustreznega delavca in sklenitev ustrezne pogodbo o zaposlitvi lahko prepreči marsikateri konflikt, ki lahko nastane tekom  delovnega razmerja ali pa ob njegovem prenehanju. Pri vseh teh postopkih je potrebno poznavanje zakonodajne ureditve in postopkov.  Na delavnici bomo šli “skozi” postopke, ki jih mora poznati delodajalec, vrste prenehanja pogodb o zaposlitvi s poudarkom na vrstah odpovedi pogodb o zaposlitvi, tako redni in izredni ter postopkih ter dejanjih, ki jih mora opraviti delodajalec, da bo odpoved zakonita.

Vsebina delavnice:

 • Značilnosti delovnega razmerja
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Sklepanje pogodbe o zaposlitvi
 • Obveznosti pogodbenih strank
 • Vrste pogodb o zaposlitvi (za nedoločen čas, za določen čas, s krajšim delovnim časom, za opravljanje dela na domu, s poslovodnimi osebami ali prokuristi)
 • Razporeditev delovnega  časa
 • Nadurno delo
 • Disciplinska odgovornost
 • Vrste prenehanja pogodb o zaposlitvi
 • Vrste odpovedi pogodb o zaposlitvi (redna, izredna)
 • Odpovedni razlogi
 • Odpovedni roki (zakonski, pogodbeni)
 • Pravice in obveznosti v odpovednem roku
 • Odpravnine
 • Izredna odpoved
 • Kategorije varovanih delavcev
 • Vročanje