Novice

Spoštovani,

 

ker je v zadnjem času kar precej zanimanja tudi za delovodske izpite – gradbeni delovodja, vam posredujemo informacijo o možnosti vpisa na delovodski izpit, rok je 4. marec.

 

Gradbeni delovodja je precej primerljiv z našimi mojstri, s tem, da ima širše določena strokovna področja (glejte prilogo 3), medtem ko so mojstri bolj ozko specializirani. Vpis v imenik vodij del je na enakem nivoju kot za mojstre (vodenje posameznih del), vpiše se na GZS.

 

Gradbeni delovodja je zanimiv tudi pri tistih področjih, ki jih mojstrski izpiti ne pokrivajo (npr. nizka gradnja)

 

Več informacij na CPU – podatki so v prilogah:

03_Priloga 3 PODROČJE Dela gradbeni delovodja

Brošura gradbeni delovodja

informacije Gradbeni delovodja

Z namenom promocije in večje prepoznavnosti slovenskega oblikovanja in slovenskih proizvajalcev z visoko estetsko dovršenimi, ekskluzivnimi in visoko kvalitetnimi proizvodi na danskem trgu SPIRIT Slovenija, javna agencija in Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu pripravljata od 23. do 25. maja 2019 v Kopenhagnu udeležbo slovenskih podjetij na 3daysofdesign, ki velja za enega najpomembnejših dogodkov s področja oblikovanja na Danskem. Gre za visoko kvalitetno razstavo izdelkov s področja vrhunskega oblikovanja, ki poteka že šestič zapored.

Primarno je dogodek namenjen za obiskovalce kot so arhitekti, oblikovalci, novinarji, blogerji, distributerji, agenti in kupci. Posebnost 3daysofdesign dogodka je, da poteka na različnih razstavnih lokacijah v Kopenhagnu, razstave pa odlikuje visoka estetska dovršenost, ekskluzivnost in kvaliteta izdelkov, predvsem kar zadeva navdihujoče koncepte življenjskega sloga, razsvetljave, pohištva in notranje opreme.

 

Rok za prijavo je podaljšan do četrtka, 28.2.2019.

 

Več lahko preberete tukaj.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

Obrtne cone ali industrija 4.0?

 

Zdi se, da se porajata dva paralelna gospodarska svetova, kar utegne še najbolj prizadeti mala podjetja. Čeprav so ta okretnejša od velik korporacij, so po drugi strani ranljivejša, če ne spremljajo dovolj pozorno, kaj vse morajo postoriti že danes, da bodo pripravljena na jutri. V luči nove evropske finančne perspektive bodo imeli prednost projekti, ki bodo upoštevali prihajajočo industrijo 4.0.

 

Na slednje bi morali biti pozorni tudi odločevalci, zlasti župani, saj nove obrtne cone ne bodo dovolj. V bodoče bodo lahko za vedno tanjši kos pogače v obliki dodane vrednosti tekmovala le podjetja, ki bodo imela čim več postopkov robotiziranih oziroma optimiziranih. Slovenija žal zaostaja na tem področju; pri nas  je preko računalnikov opravljenega kakšnih 60 % pisarniškega dela, v proizvodnih procesih pa le desetina, kar lahko predstavlja resno oviro, če podjetja ne bodo vedela, katere procese še lahko optimizirajo ali racionalizirajo.

 

Ravno tako bodo postajali vse bolj ključni razni certifikati odličnosti, ki jih bodo morali izkazovati tisti, ki bodo želeli poslovati na trgih EU.

 

Ravno tako bo postal nujen koncept trajnostnega oziroma krožnega gospodarstva, ki bo nagrajeval tiste, ki bodo poslovali po načelu »zero waste«.

 

In še odgovor na vprašanje iz naslova – potrebujemo eno in drugo. Le da bo treba poskrbeti, da bodo podjetja, ki bodo obratovala v (novih) obrtnih conah sledila tudi načelom industrije 4.0, sicer bi utegnil biti njihov obstoj na trgu resno ogrožen. Zatorej ne gre zgolj za regijske prioritete, ampak za prioritete nacionalnega pomena.

 

Mellanie Grudniik, podjetniška svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Podjetnost je nujna kompetenca

 

Ne glede na to, ali vas bo poklicna izbira vodila v svet podjetništva ali ne, se morate zavedati, da je podjetnost ključnega pomena za preživetje v sodobnem poslovnem svetu. Ko govorimo o podjetnosti, govorimo o eni izmed ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki jih je definirala Evropska unija.

 

Podjetnost bi lahko po domače in malo grobo definirali kot iznajdljivost; (za zdaj še) žena Jeffa Bezosa, ustanovitelja Amazona in najbogatejšega Zemljana, MacKenzie  Bezos, je menda celo dejala, da bi raje imela otroka, ki bi imel samo devet prstov, kot da ne bi bil iznajdljiv in podjeten.

 

Podjetnost je po definiciji kompetenca, ki posamezniku omogoča izkoriščanje priložnosti, ki jih opazi, uresničevanje zamisli, in načrt poti, s katero pride do zadanega cilja. To pomeni, da je ključna tako v podjetništvu kot tudi v službi in celo v vsakdanjem življenju. Povezana je z vsemi področji življenja, tudi z osebnim razvojem.

 

Zato mladim svetujemo, naj se udeležujejo številnih možnosti za brezplačno obogatitev lastnih kompetenc; številne med njimi omogoča projekt SPOT. Na drugem nivoju, v okviru SPOT svetovanja, več deset posebej usposobljenih svetovalcev po vsej Sloveniji izvaja brezplačne delavnice in usposabljanja. Mnogo med njimi je namenjenih ravno mladim.

 

Karolina Vrtačnik, podjetniška svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Nuja tudi za mala podjetja

 

Ste vedeli, da je avto na parkirišču kar 82 % časa? Da zavržemo tretjino hrane? Da je delež gradbenih odpadkov osupljivo velik – da o plastiki niti ne govorimo. Obenem zmanjkuje ključnih proizvodnih surovin, kar bo povsem spremenilo proizvodno sliko gospodarstva.

 

Nebrzdana kapitalistična potrošnja nas sili in navaja, da kupujemo vedno nove predmete, saj se obstoječih ne splača dajati v popravilo. slednje je zamudno in drago, a logika se utegne kmalu spremeniti, saj je surovin vse manj.

 

Zato bo proizvajalcem elektronike, gospodinjske tehnike, komunikacijskih naprav, svetil … vse bolj v interesu, da jih dobijo nazaj oziroma da ostajajo trajno v njihovi lasti. Novi modeli, ki jih Philips in Elekrolux že testirata, tako predvidevajo, da bomo v bodoče pralne stroje in žarnice zakupovali, ne pa tudi kupili. Pridobili jih bomo v začasno posest, ne pa tudi v last. Trenutni scenariji kažejo, da bo šlo za neke vrste lizing, na podlagi katerega bo današnji kupec postal zgolj jutrišnji najemnik določene materialne dobrine. Pranje in razsvetljavo bomo plačevali pavšalno oziroma po porabi, stroje in naprave bomo vračali proizvajalcem.

 

Na razmere, ki se zdijo ta hip še futuristične, a bodo kmalu realnost, se moramo pripraviti vsi – tudi mala podjetja, saj lahko novi pogoji za njih predstavljajo tudi priložnost. Več bo popravljanja (servisiranja), več bo izposoje reči; ponekod po Sloveniji že nastajajo prve knjižnice reči, saj se bomo morali vsi obnašati bolj gospodarno. Podjetja, ki bodo želela sodelovati kot podizvajalci večjih gospodarskih družb ali na evropskih razpisih, bodo morala v bodoče prav tako izkazovati, da upoštevajo načela krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja.

 

Mellanie Grudniik, podjetniška svetovalka

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) uvaja v letu 2019 nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) – t.i. VAVČERJE. MSP-jem bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

 

Prvi vavčerji bodo objavljeni že januarja letos!

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer:

 
SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavljal postopoma. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo.

 

Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv, na osnovi katerega bo podjetje oddalo vlogo, ki smo se jo potrudili kar najbolj poenostaviti. SPS bo preveril, ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

 

Prvi vavčerji se načrtujejo predvidoma 25. 1. 2019!

 

SPS bo najprej objavil naslednja vavčerja:

1. Vavčer za certifikate kakovosti

Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.

Z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd.

MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa
za pridobitev in vzdrževanje certifikata. Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu,
na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.

2. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. Dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje tudi prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti.

Vavčerji bodo na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite blagovnih znamk, modelov, avtorskih pravic in drugih oblik intelektualne lastnine.

MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z zaščito vseh intelektualne lastnine.

 

Predvidoma februarja se načrtuje objava vavčerjev za pomoč pri internacionalizaciji

 

SPS želi prispevati k spodbujanju nadaljnje rasti slovenskih podjetij in razvoju slovenskega gospodarstva v mednarodnem okolju. Zato namerava z vavčerji za internacionalizacijo prispevati k učinkovitemu širjenju poslovanja na tujih trgih, večji geografski razpršenosti slovenskega izvoza in boljšim pogojem za nastop slovenskih podjetij v mednarodnem okviru.

 

Podjetjem bodo na voljo različni vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji, in sicer za naslednje namene:

  • tržne raziskave,
  • udeležba MSP v izhodnih gospodarskih delegacijah,
  • srečanja B2B (business to business) v tujini in druge oblike iskanja poslovnih partnerjev v tujini,
  • aktivna udeležba MSP na mednarodnih strokovnih forumih/ konferencah/kongresih,
  • skupinski sejemski nastopi.
Objava javnih pozivov 

SPS bo javne pozive objavil v Uradnem listu, na svoji spletni strani (www.podjetniskisklad.si) in preko e-novic. Zato predlagamo, da se MSP prijavijo za prejemanje e-novic SPS, da bodo pravočasno obveščena o vseh spodbudah, ki so jim na voljo. Javni pozivi bodo odprti vse do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

 

Pomoč pri pripravi vloge

 

Po objavi javnih pozivov bo možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/

Če imate vprašanja glede vavčerjev že zdaj, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovore in vprašanja bomo objavljali na spletni strani SPS.

 

Načrtovan E-VAVČER kot način prijave v prihodnje

 

SPS pripravlja tudi t.i. sistem e-vavčerjev,ki vam bodo omogočili celotno prijavo in zahtevek opraviti v e-obliki prek portala SPS. O spremembi vas bomo pravočasno obvestili.

Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Sekcija živilskih dejavnosti organizira izobraževanje na temo:

spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 

Izobraževanje bo potekalo:

Ø  v ponedeljek 28.01.2019 ob 13. uri v prostorih OZS Ljubljana, Celovška 69, 1000 Ljubljana, velika sejna

 

Za člane OZS in njihove zaposlene je izobraževanje brezplačno!

 

Najhitreje se prijavite, da izpolnite (klikni) na Spletno prijavo na dogodek

 

Vsebina:
Lanskoletne  spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so prinesle kar nekaj sprememb tudi za podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno skupaj z embaliranim blagom. Ker spodnjih količinskih izjem ni, to velja za vso embalažo, tudi zelo nizke količine. Tako za zavezance, ki dajo na trg male količine embalaže ni več odpustkov glede vodenja evidenc.  Vabimo vas na izobraževanje namenjen podjetjem, ki opravljajo živilsko dejavnost, kjer vam bomo odgovorili na številna vprašanja, ki se pojavljajo o tej temi; od tega ali sodite med embalerje (naredite izdelek in ga na mestu proizvodnje zapakirate v embalažo), uporabljate servisno embalažo (embalaža, ki se uporablja na prodajnih mestih), kako je v primeru proizvodnje živil z drugo blagovno znamko (čigave so v tem primeru obveznosti vezane na embalažo) kako je z uporabo plastičnih nosilnih vrečk po 1.1.2019, zahteve za pridobitelje embaliranega blaga (primer: uvozimo surovine iz tujine in jih uporabimo v proizvodnji), kako vodimo evidence in napišemo poročilo.

 

Vaša vprašanja lahko posredujete preko e-pošte že pred samim izobraževanjem.

 

Program strokovnega izobraževanja:
Pričetek ob 13. uri

Ø  Obveznosti  embalerjev izdelkov (pakiranje na mestu proizvodnje)

Ø  Obveznosti pri uporabi servisne embalaže (prodajna mesta)

Ø  Obveznosti pri uporabi plastičnih nosilnih vrečk na prodajnih mestih

Ø  Praktični primeri iz dejavnosti (kaj je servisna embalaža, kaj je embalaža …)

Ø  Obveznost registracije na Agenciji RS za okolje

Ø  Vodenje evidenc (tehtanje, kdaj nastane obveznost)

Ø  Priprava poročila o embalaži

Ø  Vprašanja udeležencev, ki jih lahko posredujete po e-pošti še pred izobraževanjem

Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor.

 

Predviden zaključek ob 16.30 uri.

 

Kotizacija:          za člane OZS in njihove zaposlene je brezplačno

za ostale udeležence (ne člane OZS) 55,00 € (DDV vključen)

Prijavite se lahko tudi tako, da izpolnite prijavnico v prilogi in pošljite e-naslov: iris.brkovic@ozs.si ali po faxu: 01 50 54 373 najpozneje do petka 25.01.2019.

 

Plačilo kotizacije (za ne člane OZS): prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom izobraževanja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije transakcijski račun 02013-0253606416 račun NLB d.d., sklic 200024.


Potrdilo o plačilu pošljete skupaj z izpolnjeno prijavnico na e-naslov
iris.brkovic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

 

Dodatne informacije: Iris Ksenija Brkovič, sekretarka sekcij: iris.brkovic@ozs.si, 01 5830 566

 

Vljudno vabljeni!

 

Spoštovani,

 

vabimo vas na jezikovne tečaje v majhnih skupinah po ugodni ceni, ki potekajo v prostorih OOZ Domžale na Viru pri Domžalah (Šaranovičeva 21c, Vir pri Domžalah).
Posebej ugodna cena tečajev je za člane OOZ Domžale. 

 

Izbirate lahko med tečaji splošnega jezika in poslovnimi tečaji ter jeziki: ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA IN RUŠČINA.
Pri vseh tečajih pa je poudarek na praktični rabi in komunikaciji v tujem jeziku. 

 

Cene:

  • SPLOŠNI TEČAJI 40 UR: 342 eur + DDV za zunanje, 286 eur + DDV za člane OOZ Domžale
  • SPLOŠNI TEČAJI 30 UR: 258 eur + DDV za zunanje, 219 eur + DDV za člane OOZ Domžale
  • POSLOVNI TEČAJI S KONVERZACIJO 30 UR: 289 eur + DDV za zunanje, 239 eur + DDV za člane OOZ Domžale
  • PRIPRAVE NA MATURO – 26 UR: 3 × 75,00 eur + DDV/osebo

 

Priprave potekajo od konca januarja do konca aprila 2019.
Najmanj 4 osebe v skupini.
Vse cene so na osebo in ne vsebujejo DDV-ja.
Možnost plačila na 2 obroka. Ob prijavi na tečaj se poravna 1. obrok tečaja.

 

Začetek tečajev je sredi februarja 2019 oz. po zapolnitvi mest.

 

Dodatne informacije na (01) 7219375 in 040 459 845 ali po mailu: info@domzale-ooz.si ali info@sama-navitas.si.
V priponki spodaj sta urnik jezikovnih tečajev in prijavnica.

 

Prosimo, pošljite izpolnjeno prijavnico na info@domzale-ooz.si ali na info@sama-navitas.si.

Več o jezikovnih tečajih tudi na www.sama-navitas.si.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

Prijavnica_JEZIKOVNI_TEČAJI_na_OOZ_Domžale-SAMA Navitas-POMLAD2019

 

URNIK jezikovnih tečajev na OOZ Domžale-SAMA-Navitas-POMLAD 2019