Novice

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za vavčer za dvig digitalnih kompetenc, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019.

 

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva:

 

5.3. Doda se:

Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci v tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.

 

9. Spremeni se:

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 5. 4. 2019 in traja do 30. 9. 2023.

 

10. Spremeni se:

Minimalna višina subvencije je 600,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Pri tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega udeleženca uveljavljati največ 600,00 EUR subvencije.

 

15. Spremeni se:

V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine, kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski podjetniški sklad, zavrne vlogo ali odstopi od pogodbe oziroma v kolikor je bila subvencija že izplačana, od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

V zadnjih tednih se je po Sloveniji kot požar razširila vest, da je FURS poslal visoke globe vsem tistim, ki nimajo urejenega vpisa v register dejanskih lastnikov. Najprej so bili na udaru zavodi.

 

Tistim, ki lastništva še niste vpisali, je FURS kot nadzorni organ preko portala eDavki vročil poziv, da to storite v roku 30 dni od prejema poziva. Obveznost lahko opravite preko aplikacije eRDL na spletni strani AJPES.

 

Prvi sklop pozivov je podjetjem v eDavke FURS vročil konec maja 2019, naslednji so sledili do konca junija 2019. Podjetja, ki so dolžnost vpisa opravila v roku, kazen seveda ne bo doletela, sicer pa znaša globa od 6.000 do 60.000 evrov za pravno osebo in od 400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

 

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija – takšna je uradna dikcija, kdo mora biti vpisan.

Da pa bi bilo zmede čim manj, smo zbrali še podatke o tem, kdo so tisti, ki se jim ni treba vpisati:

 

 • samostojni podjetniki (s.p.),
 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kjer je ista fizična oseba lastnik in edini direktor te družbe(če je direktorjev več ali če je edini družbenik pravna oseba, ta izjema ne velja!),
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.),
 • neposredni in posredni proračunski uporabniki,
 • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

 

integritete poslovnega okolja ter preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu.

 

Kako vpišem oz kdo običajno izvede administrativni vpis dejanskega lastnika?

 

 

Karolina Vrtačnik, podjetniška svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

VAVČERJI – spodbude malih vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence. Izkoristite priložnost pridobitve nepovratnih sredstev za posamezne storitve. Pri nekaterih javnih razpisih za vavčerje so bile objavljene spremembe, ki so navedene na spodnjih povezavah pri posameznem vavčerju:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

V sredo, 25. septembra 2019, se bomo z vami, dragi upokojeni člani naše zbornice, podali na izlet na Dolenjsko in v Belo krajino.

 

Cena na člana (upokojenega): 45,00 €, cena za dodatno osebo: 59,00 €

 

Prijave so možne do petka, 13. septembra 2019 na naši zbornici. Več informacij na info@domzale-ooz.si ali preko telfona na 01/721 93 70.

 

Odhod ob 07:30 uri, izpred naše zbornice. Sledi postanek za kavico. Do Novega mesta nas bo pot vodila čer Gorjance, kjer bo pri Jugorju malica in potem nadaljujemo pot v Metliko. Dobro razpoloženi, si bomo ogledali staro mestno jedro Metlike. Iz Metlike se bomo mimo steljnikov in belih brez ter vinorodnih hribčkov odpeljali do čebelarja in za tem še do oljarne Pečarič. Edinstveni sakralni spomenik so Tri fare v Roslanicah – tri cerkve za istim obzidjem, kjer so tudi najstarejše orgle na Slovenskem. Pri dobrem vinogradniku ali vinski kleti bomo imeli pokušino vin ob belokranjski pogači. Spoznali boste sonce v steklenici. Druženje bomo zaključili v dobri gostilni ali na turistični kmetiji, kjer bomo imeli okusno pozno kosilo oz večerjo. Sledil bo povratek v večernih urah.

 

Predviden plan:

10.00 Prihod na »carino« (Jugorje – Gostilna Badovinac).
Sledi malica.
11.15 Staro mestno jedro Metlika – zunanji ogledi
12.30 Čebelarstvo Veselič
13.30 Oljarna Pečarič
14.45 Tri fare
15.30 Degustacija vin ob belokranjski pogači
17.30 Pozno kosilo na Turistični kmetiji Matkovič
20:00 Planiran odhod proti domu

 

Komu so delavnice namenjene?

 

Usposabljanje v obliki delavnic je namenjeno vodstvenemu kadru v podjetju oz. tistim kadrom, ki imajo tako poznavanje podjetja potrebno za izvedbo samoocene kot pristojnosti za izvedbo iz samoocene izhajajočih akcij izboljšav.

 

Usposabljanje sestavlja sklop štirih delavnic, ki bodo izvedene v dveh možnih terminih na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

 • termin za prvi sklop štirih delavnic: 19. 9., 3. 10., 17., 10., 29. 10. 2019
 • termin za drugi sklop štirih delavnic: 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11. 2019

 

Na usposabljanju  se bodo prijavljena podjetja seznanila z evropskim modelom merjenja poslovne odličnosti EFQM ter bila na koncu že sposobna narediti okvirno samooceno svojega podjetja in s tem že stopila na pot poslovne odličnosti.

 

Delavnice so odlično izhodišče za kasnejšo možnost uveljavljanja Vavčerja za uvajanje poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM, ki bo predvidoma odprt konec septembra in s katerim bodo podjetja lahko uveljavljala svetovalne storitve za samooceno ter usposabljanje za licencirane tečaje EAT (s katerim postaneš ‘notranji ocenjevalec’ v podjetju …).

 

Več informacij in prijavnico najdete na linku: https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/brezplacno-usposabljanje-za-uvajanje-poslovne-odlicnosti-v-podjetja-9541

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Zaradi skorajšnjega začetka izvajanja (01.09.2019) Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji in Protokola о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši državi (BRSZD) ter sprememb štirih javnih povabil v okviru izvajanja Aktivne politike zaposlovanja.

 

S sporazumom o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji (https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/sporazum-o-zaposlovanju-drzavljanov-srbije-se-pricne-izvajat) so določeni pogoji in obseg zaposlovanja državljanov Srbije v Sloveniji, pogoji in postopki za izdajo delovnih dovoljenj ter obveznosti in dolžnosti delodajalcev in delavcev. Postopek izbire delavca se bo namreč začel na pobudo slovenskega delodajalca, ki bo pri našem Zavodu prijavil prosto delovno mesto, medtem ko se bodo obveščanje o njem, izbira in vabilo kandidatov opravili v Srbiji.

 

Zaradi navedenega bo Zavod RS za zaposlovanje organiziral 7 posvetov za delodajalce po vsej Sloveniji, ki bi želeli več informacij o zaposlovanju tujih delavcev v Sloveniji, še posebej izvajanju sporazuma s Srbijo.  Seznam vseh predvidenih posvetov  se nahaja na spletni strani: https://www.ess.gov.si/_files/12551/Posveti_delodajalci_2019.pdf

 

Ker je število udeležencev posveta omejeno, je nujna  predhodna prijava na dogodek na elektronskem naslovu: Mihaela.Cvetkovic@ess.gov.si. Prijave se zbirajo do zasedbe prostih mest.

 

Spremembe štirih javnih povabil med drugim prinašajo višji znesek upravičenih stroškov za delodajalca in spremembe glede pogojev vključitve ter dolžino trajanja usposabljanja.

 

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran:

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/spremembe-pri-stirih-javnih-povabilih-od-jutri-dalje-visji.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga bo vodil AJPES, je posledica implementacije Direktive (EU) 2015/849, s katero se naj bi povečala transparentnost pri ugotavljanju dejanskega lastništva poslovnih subjektov. Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v RDL. Če tega še niste storili, je FURS obveščal, da bi naj do sredine junija prejeli poziv FURS prek eDavkov. FURS ugotavlja namreč, da številni subjekti še niso opravili vpisa dejanskih lastnikov v RDL. FURS je že pričel s izdajanjem kazni in kazni niso nizke!

 

Subjektom, ki lastništva še niste vpisali, je FURS kot nadzorni organ preko portala eDavki vročil poziv, da to storite v roku 30 dni od prejema poziva. Obveznost lahko opravite preko aplikacije eRDL na spletni strani AJPES.

 

Prvi sklop pozivov je podjetjem v eDavke FURS vročil konec maja 2019, nato pa so pozivi sledili še do konca junija 2019. Podjetja, ki so dolžnost vpisa opravila v roku, jih ne bodo sankcionirali, sicer pa velja, da se kršitev dolžnosti vpisa v RDL lahko sankcionira z globo od 6.000 do 60.000 evrov za pravno osebo in z globo od 400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

 

Kaj je register dejanskih lastnikov?

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

 

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

 

Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen spodaj navedenih izjem, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

 

Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpišejo:

 • samostojni podjetniki (s.p.),
 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kjer je ista fizična oseba lastnik in edini direktor te družbe (če je direktorjev več ali če je edini družbenik pravna oseba, ta izjema ne velja!),
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.),
 • neposredni in posredni proračunski uporabniki,
 • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

 

Vsi ostali pa vpis morate opraviti!

 

Podatki o dejanskih lastnikih so javni z namenom zagotavljanja višje pravne varnosti pri sklepanju poslovnih razmerij, varnosti pravnega prometa, integritete poslovnega okolja ter preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu.

 

Kako vpišem oz kdo običajno izvede administrativni vpis dejanskega lastnika?

 

Več podrobnosti je na voljo tukaj: ZA KOGA JE VPIS V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV OBVEZEN?

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija