Novice

Vabljeni na brezplačen dogodek za slovenska podjetja, ki jih zanima vstop na globalen trg in raziskovanje priložnosti ter brezplačnih programov pomoči, ki jo lahko prejmejo pri Britanski zbornici v Sloveniji.

The UK Government is doing more than ever to attract innovative businesses and growing companies that want to go global. Please join us at our Tea with Reason event, where you will hear about how we can help Slovenian companies set up in the UK, and get first hand advice from companies that already run their business there successfully.
The event will take place on Tuesday, 24 April 2018, at 8.30am
at InterContintental Hotel Ljubljana, Ekorna hall 19th floor.
Program 8.30-9.00  Registration and networking
9.00-9.05  Welcome speeches – Paul Jancar, Deputy Head of Mission at the British Embassy in Ljubljana and Barbara Uranjek, CEO of the British-Slovenian Chamber of Commerce
9.05-9.10 Welcome speech – Krisztina Gorog, Department for international trade, Central Europe Network, Director for Foreign Direct Investment
9.10-9.25 Keynote speech: “Going Global through the UK” Nigel Jones, Department for International Trade, Sector Specialist
9.25-10.00 Round table “Experience from the ground
Participants:
– Miha Žerko, SRC, President of the Management Board
– Tim Potočnik, Eurosender, Managing Director
– Luka Topolovec, Equaleyes, CEOModerated by: Jurij GiacomelliParticipation is free of charge, however registration is obligatory.
The language of the event is English.
 

 

Tea with Reason is an event organised by the British-Slovenian Chamber of Commerce. The format of the event is business breakfast served with tea. Each Tea with Reason highlights one of the trending topics in the business environment in Slovenia or the UK.

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija je pred kratkim objavila poziv za slovenska podjetja, ki jih zanima vstop v nabavno verigo Robert Bosch GmbH. Zainteresirana podjetja se lahko prijavijo do vključno 24. aprila 2018.

V skladu s svojo nabavno politiko koncern BOSCH išče predvsem potencialne slovenske dobavitelje, ki lahko ponudijo kakovostne in/ali inovativne izdelke, storitve in rešitve iz področja avtomobilske industrije (dobavitelji ravni Tier 2 do Tier 4)  in področja IT aplikacij in programov, namenjenih področju Industrija 4.0 in Big Data.

SPIRIT Slovenija vabi vsa zainteresirana slovenska podjetja iz navedenih področij, naj do 24. aprila 2018 potrdijo svoj interes z e-prijavnico in priložen vprašalnik  ter si s tem zagotovijo možnost srečanja s predstavniki Bosch in predstavitve svojega podjetja in izdelkov. Na podlagi prejetih vprašalnikov in predstavitev slovenskih podjetij bo Bosch interno preveril in izbral potencialna slovenska podjetja, ki imajo možnost sodelovanja oz. vstopa v njihovo nabavno verigo. Izbrana podjetja bodo informacijo o načinu in terminu predstavitve izvedela naknadno.

Po vrsti uspešno izvedenih predstavitev slovenske avtomobilske in živilsko predelovalne industrije SPIRIT Slovenija tudi v letošnjem letu nadaljuje s predstavitvami različnih sektorjev v okviru tako imenovanih Dnevov dobaviteljev oziroma sektorskih predstavitev in B2B dogodkov. Namen teh predstavitev je poleg večje gospodarske prepoznavnosti Slovenije pomagati pri povečanju prepoznavnosti slovenskih podjetij in njihovih izdelkov ter jim s tem olajšati vstop na tuje trge.

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Na delavnici bo obravnavano izpolnjevanje finančnih tabel in opredelili kazalnike uspešnosti. Poleg tega se nam je preko videokonference pridružila tudi predstavnica agencije EASME, ki je odgovorna za izvajanje programa LIFE. Gre za 3. delavnico za pripravo prijav z program LIFE, ki bo na voljo v dveh terminih. Prvi termin bo v torek, 10. aprila 2018, ob 8:30 v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad). Ponovitev delavnice bo 12. aprila 2018 (na isti lokaciji in z enakim časovnim potekom).
Udeležba na dogodku je brezplačna, prijava na dogodek pa obvezna preko prijavnega obrazca.
Prijave so možne do 3. aprila, oziroma do zapolnitve mest (40 na termin). Brez prijave na dogodek udeležba ne bo možna.

Več informacij je na voljo na spletni strani https://lifeslovenija.si/3-life-delavnica-za-pripravo-prijav-2018/

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Kaj je Start up Accelerator? Climate-KIC Accelerator je največji evropski pospeševalnik na področju zelenih tehnologij za start-up podjetja na začetku njihove poslovne poti. Njegov namen je pripraviti start-upe na njihove prve investitorje in odjemalce ter jim pomagati pri razvoju njihovega podjetja. Nudi brezplačen paket storitev in finančne vzpodbude za izbrane udeležence.

Komu je namenjen? Razpis je namenjen razvoju mladih start-upov (do treh let), ki imajo prodorne ideje s tržnim potencialom in hkrati potencialom za zmanjševanje podnebnih sprememb.

Podpora in vključene storitve:

– navzočnost trenerja in mentorstvo, namenjeno razvoju projekta
– poslovni treningi in delavnice z namenom podpore nadaljnjemu razvoju poslovanja
– finančna podpora
Prijave so možne do 3. aprila do 17. ure na http://www.climate-kic.org/ris/accelerator.
Več informacij je na voljo v priponki, preko elektronske pošte maja.pivko@ki-si ali jerneja.pirnat@ki.si ter na telefonski številki 01 4760 513.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Podjetnikom, ki bi želeli zaposlovati, se zlasti v vzhodnem delu osrednjeslovenske regije lahko primeri, da bodo pri tem naleteli na težave. Kot smo izvedeli neuradno na tukajšnjem Uradu za delo, je zlasti domžalska občina že na ravni naravne brezposelnosti. To pomeni, da dobi delo tako rekoč vsak, ki je le voljan poprijeti za delo.

Obenem se še poglablja vrzel strukturne brezposelnosti; v največjem krču so prevozniki in gostinci, ker kadra na trgu ni. Prav tako imajo težave z delovno silo v večjih sistemih, kot je denimo podjetje Tosama, saj se upokojuje velik del zlasti ženske delovne sile, mladih, ki bi bili pripravljeni na izmensko delo, pa je na trgu premalo.

Lokalni obrtniki in podjetniki prav tako navajajo, da imajo kljub plačam, ki so vsaj za 20 % višje od izhodiščnih, težave s kadri. V živilski dejavnosti je prisotna delovna nedisciplina in velika fluktuacija kadrov, zaradi česar so si živilci – podobno kot avtoprevozniki – primorani pomagati z uvozom delovne sile.

Naraščajoči trend uvoza delavcev je opazen tudi na tukajšnji VEM točki OOZ Domžale, kjer narašča število malih podjetnikov, ki urejajo delovna dovoljenja za tuje državljane. Večja skupina podjetnikov, ki si pomagajo z uvozom rok, so tudi gradbeniki, kjer se zaradi slabega vremena v marcu sezona začenja sicer nekoliko z zamikom, a je kljub temu že opazen trend iskanja zidarjev in drugih gradbenih delavcev.

Slednje je težko najti tudi zaradi regulacije dejavnosti, ki zahteva oziroma predpisuje ustrezno izobrazbo, kadar gre za dejavnosti, ki bi lahko ogrožale ali vplivale na zdravje in življenje ljudi.

Mellanie Grudniik

podjetniška svetovalka

 

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

V 3. četrtletju 2017 je iskalo novo delovno silo 20,7 % delodajalcev (vir: SURS)

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Kako komunicirati, ko podjetje oziroma podjetnik zaide v težave, je eno najzahtevnejših področij stikov z javnostmi. Večina podjetnikov zagreši klasično napako in nima kriznega scenarija, misleč, da se njim neljubi dogodek ne more primeriti oziroma so prepričani, da bodo situaciji kos, ko se primeri.

A izkušnje kažejo, da je mnogo vodilnih odneslo ravno dejstvo, da niso bili sposobni pravilno odreagirati na neljubi dogodek.

Kriza postane kriza šele takrat, ko jo vlada, mediji ali druge vplivne skupine opredelijo kot takšno. Lahko povzroči veliko kratkoročno in dolgoročno škodo – tudi nepopravljivo. V tem dogajanju so izjemno pomembna ciljna skupina mediji, ki so najpomembnejši dejavniki kriznega okolja organizacije. Poročanje medijev je lahko bolj škodljivo kot vsebina krize sama po sebi. V krizi so najbolj usodne reakcije potrošnikov in mnenjskih voditeljev, bolj kot vsebina krize sama. Ob nastopu krize sta vselej problem tudi nenadnost in časovni pritisk.

Če se organizacija še tako trudi, slej ko prej pride do krize. V času množičnih komunikacij, ko mediji nekritično iščejo vedno nove senzacije, je že najmanjše odstopanje lahko povod za veliko medijsko afero.

Zato je za vsako organizacijo nujno preprečevanje nastanka krize oziroma preprečevanje in omilitev njenih posledic.

Priprava na krizo

Najboljši način upravljanje krize je, da preprečimo njen nastanek, zato je predhodno krizno načrtovanje izrednega pomena. Naučiti se moramo, kako se ji izogniti, pa tudi, kako ravnati, če do nje pride, da ublažimo posledice.

Najlaže se ji izognemo tako, da odkrivamo in predvidevamo vse krizne kanale in da ne zanemarimo opozorilnih znakov, do katerih nas privedejo notranji in zunanji vir informacij.

V nepričakovanih stresnih situacijah zelo verjetno pride do neželenih napak, zlasti ko gre za krizno komuniciranje. Zato je nujno imeti vnaprej pripravljen krizni načrt, ki pa mora biti prožen in prilagodljiv.

7. nujnih korakov, ko zaslutimo možnost krize:

1. Vzpostaviti in negovati stike s ključnimi akterji v panogi oziroma z mnenjskimi voditelji, ki pokrivajo naše področje delovanja

 

 2. Spisati načrt za krizno komuniciranje v primeru izbruha krize in narediti simulacije dogajanja

 

 3. Izvesti delavnico za zaposlene, da dobijo jasna navodila, kako ravnati in česa ne smejo storiti

 

 4. Določiti enega ali največ dva človeka v podjetju, ki bosta komunicirala s katero koli javnostjo

 

 5. Komunicirati jasno in resnicoljubno, ko do neljubega dogodka pride

 

 6. Najti načine, da so posledice »afere« kar najmanj usodne za naše poslovne partnerje (potrošnike) in s tem posledično tudi za nas same

 

 7. Pravočasno najeti strokovno usposobljenega svetovalca, ki bo skupaj z nami spisal krizni načrt in preigral verjetne scenarije

Karolina Vrtačnik

podjetniška svetovalka

 

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

SPOT oziroma slovenska poslovna točka je nadgradnja dosedanjih oziroma nekdanjih točk VEM. Agencija Spirit želi z njimi omogočiti potencialnim in obstoječim malim in srednje velikim podjetnikom, da bodo na enem mestu dobili najboljše podjetniške nasvete in storitve s ključnih področij.

To pomeni, da lahko potencialni in obstoječi podjetniki iz 27 občin osrednje Slovenije pričakujejo še več brezplačnih oziroma 100 % sofinanciranih svetovanj in drugih dogodkov. Deseterica visoko usposobljenih svetovalcev bo namreč kar pet let skupaj z zunanjimi partnerji izvajala brezplačne delavnice in daljša usposabljanja, osnovno- in srednješolce uvajala v podjetništvo, svetovala pri ustanavljanju ali prestrukturiranju malih in srednjih podjetij, povezovala lokalno okolje, organizirala mednarodne in lokalne poslovne dogodke …

Sedež SPOT Osrednjeslovenska regija je na GZS na Dimičevi 13 v Ljubljani, vendar bodo svetovalci kar največ časa preživeli na terenu oziroma izvajali mobilne storitve, da jih bodo še bolj približali končnim uporabnikom.

O konkretnih dogodkih se lahko seznanite tudi preko vsakotedenskih novic, imenovanih Moj spletni priročnik, na katere se lahko naročite na spletni strani https://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/prijava-na-e-publikacije in si zagotovite pravočasne informacije o vseh poslovnih dogodkih v regiji.

Več informacij o SPOT Osrednje Slovenije lahko najdete na spletni strani http://www.domzale-ooz.si/spot-osrednja-slovenija/

Karolina Vrtačnik,

podjetniška svetovalka

 

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Spoštovani člani Obrtne zbornice Domžale!
Pretreseni vam sporočamo, da je umrl naš podpredsednik, gospod Stane Kovač – Kebrov Stane. Vabljeni na žalno sejo, ki bo na zbornici v četrtek, 8. marca, ob 18. uri, od takrat bo odprta tudi žalna knjiga.
Poslednje slovo bo potekalo v soboto, 10. marca, ob 15. uri na pokopališču v Domžalah.
vodstvo Obrtne zbornice Domžale