Vodstvo in organi zbornice

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice za mandat štirih let.

Predsednik zbornice: Zoran Poljšak

Podpredsednika zbornice: Andrej Počivavšek, Stane Kovač

Člani skupščine OOZ Domžale: Dušan Florjančič, Marina Grčar, Aleš Grm, Mellanie Grudniik, Jure Hrovat, Stane Kovač, Brane Lap, Andrej Medic, Alojz Merela, Janez Mihelčič, Marko Peterlin, Andrej Počivavšek, Sabina Podbregar, Zoran Poljšak, Janez Ravnikar, Zvone Škarja, Mihael Žavbi

Člani nadzornega odbora OOZ Domžale: Eriq Grudniik, Suzana Majdič, Miha Pavli, Marija Resnik, Nuša Stupica

Člani upravnega odbora OOZ Domžale: Marina Grčar, Aleš Grm, Mellanie Grudniik, Stane Kovač, Alojz Merela, Andrej Počivavšek, Sabina Podbregar, Zoran Poljšak, Mihael Žavbi