Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Izračun – Kakšen dvig cene električne energije lahko pričakujemo?

V Obrtno-podjetniški zbornici pozdravljamo napoved Sekcije za vprašanja dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornici Slovenije. Po tej napovedi naj bi dvig cen električne energije v letu 2024 za male poslovne odjemalce znašal »le« približno 20 odstotkov, kar je manj kot 80 odstotkov, kot so izračunali nekateri od podatkov.

»V OZS bomo še naprej nenehno prizadevali, da bi cene električne energije za male poslovne odjemalce, to je za več kot 100 tisoč obrtnikov in podjetnikov, ostale regulirane tudi v letu 2024, tako kot doslej,« je dodal predsednik OZS, Blaž Cvar.

Ponovno naj poudarimo, da ob času pisanja tega članka, cenikov električne energije za male poslovne odjemalce pri večini glavnih ponudnikov še ni.
Zasledili smo cenik, objavljen s strani distributerja električne energije ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.
V primerjavi z objavljenim cenikom s strani distributerja ELEKTRO ENERGIJA D.O.O. bo zvišanje cen električne energije sledeče:

VT – Višja dnevna tarifna postavka
MT – Nižja dnevna tarifna postavka
ET – Enotna dnevna tarifna postavka

VT (EUR na kWh) MT (EUR na kWh) ET (EUR na kWh)
REGULIRANE CENE (do 31.12.2023) 0,13800* 0,09900* 0,12400*
CENE ELEKTRO ENERGIJA D.O.O. (od 1.1.2024) 0,15880* 0,14120* 0,15000*
Zvišanje (v %) 15% 42,6% 20,9%

Cene so brez DDV*

Za poslovne obrate, ki delujejo med tednom, bi bila najbolj relevantna višja tarifna postavka (VT) v času od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00. Ta tarifna postavka bo po novem znašala 0,15880 EUR na kWh, kar predstavlja 15% zvišanje v primerjavi z obstoječo tarifo do konca leta 2023.

Glede na nižjo tarifno postavko (MT), ki se obračunava v preostalem času, ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih od 00.00 do 24.00, je predvideno zvišanje za 42,6%. Od 1.1.2024 bo ta tarifna postavka znašala 0,14120 EUR na kWh, vendar je kljub veliki relativni podražitvi še vedno nižja od VT.

Enotna tarifna postavka (ET) se uporablja v primeru, ko končni odjemalec nima izbrane dvotarifne možnosti in se mu omrežnina obračunava po enotni dnevni tarifni postavki. Po novem bo enotna tarifna postavka znašala 0,15000 EUR na kWh, kar pomeni 20,9% zvišanje v primerjavi z obstoječo tarifo do konca leta 2023.

Pomembno pa je poudariti, da cene posameznih tarif ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev.. Cena električne energije tako predstavlja le cca. 50% del končne položnice za elektriko pri večini uporabnikov – Seveda to velja le za približek ter se končna razčlenitev računa za elektriko razlikuje pri posameznem odjemalcu.

Vir: ELEKTRO ENERGIJA