Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

SPOT projekt kot pomoč temeljem slovenskega gospodarstva

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

V Sloveniji deluje 99 odstotkov vseh podjetij v segmentu malih in srednjih podjetij (MSP). Tudi preostali odstotek, kamor uvrščamo velika podjetja, je usodno odvisen od kooperantov, ki jih predstavljajo prej omenjeni mali podjetniki. Zato slednji potrebujejo celovito podporo, kakršno nudi projekt SPOT.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

MSP predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj četrt milijona zaposlenih (okoli 220.000 delovno aktivnih). Ne glede na to so prisiljeni združevati poslovne funkcije, saj so mnogokrat v isti osebi vse »od snažilke do direktorja«.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Njihove zahteve so specifične, so ranljivejši, na banki pa si mnogokrat težje zagotovijo financiranje, je med drugim izpostavila mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, na nedavnem Vrhu malega gospodarstva na Brdu.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Njihove potrebe po informiranju in svetovanju vse bolj prepoznava tudi država: S projektom SPOT, ki je na novo definiral podporno okolje v obliki Slovenskih podjetniških točk, jim ponuja svetovalni servis na štirih nivojih. Znotraj njih deluje ekipa 60 visoko usposobljenih podjetniških svetovalcev, ki jim zagotavljajo brezplačne storitve na osmih ključnih področjih, ki so za mala in srednja podjetja še posebej pomembna.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

99 odstotkov slovenskih podjetnikov, ki skupaj ustvari 28 milijard prihodkov oziroma 7,6 milijard dodane vrednosti, se lahko tako rekoč kadarkoli nadeja nasveta s področja kadrov, marketinga, internacionalizacije, gospodarskega prava in drugih ključnih področij.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Podjetniki se lahko s projektom podrobneje seznanijo tudi na www.spot.si.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Mellanie Grudniik

podjetniška svetovalka

 

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

 [qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija