Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za samozaposlene v času izrednih razmer zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Ali ste samozaposleni upravičeni do denarnega nadomestila za samozaposlene?

 

Z uveljavitvijo ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s COVID-19 so bili mnogi samostojni podjetniki prisiljeni prenehati opravljati svojo dejavnost skladno z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Kljub temu, da je Vlada RS sprejela že kar nekaj ukrepov za blažitev posledic koronavirusa, pa za mnoge samostojne podjetnike ustavitev vsakršnega vira prihodkov pomeni konec opravljanja dejavnosti in zaprtje opravljanja samostojne dejavnosti.

 

Samostojni podjetniki se sedaj sprašujejo ali bodo upravičeni do denarnega nadomestila v primeru zaprtja samostojnega podjetnika.

Zakon o urejanju trga dela  določa, da samostojni podjetniki ne morejo uveljaviti pravice do denarnega nadomestila, razen odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila posledica objektivnih razlogov.

 

Med objektivne razloge za odjavo iz zavarovanja se štejejo zlasti dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje in drugi primerljivi objektivni razlogi.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjuje, da je razglašeno pandemijo mogoče uvrstiti med druge primerljive razloge za prenehanje opravljanja dejavnosti, zato bodo samostojni podjetniki lahko uveljavili pravico do denarnega nadomestila.

 

Pri tem pa opozarjamo, da se lahko denarno nadomestilo lahko prizna  tistim podjetnikom, ki so prenehali opravljati dejavnost zaradi pandemije nalezljive bolezni COVID-19, pod pogojem, da imajo vsaj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih plačane obvezne prispevke za socialno varnost.

 

Podatke o plačanih prispevkih pridobiva ZZZS neposredno od pristojnega finančnega urada, kar podaljšuje postopek izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila.

 

Več o postopku in rokih vložitve vloge za pridobitev pravice do denarnega nadomestila si lahko preberete na spletni strani ZZZS.

 

Evelin Krstič Lukek, podjetniška svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija