Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Upoštevajte, da se razmere spreminjajo iz ure v uro in bo spodaj navedeno, zaradi izrednih razmer, mogoče že jutri drugačni.

 

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS in je pričel veljati 16.3.2020 je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom (ne prepoveduje pa ponujanja in prodajanja blaga in storitev med podjetji). V skladu z odlokom so le v 2. členu odloka dovoljene navedene izjeme, ki so:

 

 • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • banke,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
 • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja

 

PROIZVODNJA:

Odlok ne prepoveduje proizvodnje, predelave ipd. ter ne posega v ureditev razmerij med delavcem in delodajalcem, kar pomeni, da delo v vaših proizvodnjah oz. delavnicah lahko poteka, vendar lepo prosim upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 – obvezno upoštevajte navodila NIJZ  – varnostna razdalja, razkuževanje oz. umivanje rok z milom, uporabljate rokavice, čele imate zaščitne maske, izogibanje se dela v skupinah, uporabljate individualni prevoz v največji možni meri (ne skupinsko v kombiju)…

 

TRGOVINA:

V kolikor imate tudi trgovino ali prodajni salon, se mora zapreti ker ni dovoljena prodaja oziroma ponujanje storitev potrošnikom. Izjema predvideva le prodajalne z živili. Trgovina pa lahko prodaja podjetjem. V praksi si predstavljam, da je dostop do trgovine končnemu potrošniku zaprt (glavni vhod), npr. na dvorišču pa lahko poteka ponujanje in prodaja blaga podjetjem.

 

 

Ponujanja in prodajanja blaga in storitev MED PODJETJI:

Odlok ne prepoveduje ponujanja in prodaje blaga med podjetij. Karkoli potrebujete za delo v proizvodnji (les, iverka, okovje, robni trakovi …), da proizvodnja izdelkov poteka, lahko poslujete z vašimi dobavitelji, seveda ob obveznem upoštevajte navodila NIJZ in se kolikor je le mogoče se izogibati stiku! Prav tako se v primeru izvajanja montaže za podjetja lahko nadaljuje.

 

 

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev NEPOSREDNO POTROŠNIKOM:

Odlok prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, razen ko gre za nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Prav tako ni dovoljena montaža končnemu potrošniku, razen ko gre za nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Daleč največ vprašanj od vas je prav za ta segment. Enostavno je težko odgovoriti kdaj gre za nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Tu vas prosim, da sami ocenite, skupaj s potrošnikom a je storitev opravičena iz vidika zagotavljanje varnosti in zdravja. Osebno lahko izpostavim, da če nekomu pušča streha, da to je, žal se zelo težko opredelim do drugih, da bi vam znala podati enoznačen odgovor.

 

Vprašanja in odgovore, ki vam bodo v pomoč lahko najdete tudi na spletni strani  MGRT, ki se dnevno (do 16.00 ure) dopolnjuje: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/. Vljudno prosim, da pogledate in morda boste našli odgovor na vaše specifično vprašanje ali vsaj »usmeritev« in vzporednico z vašo dilemo.

 

 

GRADBIŠČA: 

V skladu z odlokom so dovoljena le dela na že obstoječem gradbišču, v kolikor ni neposrednega stika s stanovalci, da se ne ogrozi njihova varnost in zdravje. Vezano na že zgoraj navedeno, v kolikor je poslovanje med podjetji (kjer je investitor podjetje ali upravnik zgradbe, torej po pogodbah za podjetja, ustanove, inštitucije…. Seveda je tukaj osnovno vodilo pripravljenost naročnika/investitorja oz sporazumni dogovor) na že obstoječem gradbišču je delo dovoljeno. Ko smo posredovali vprašanje, če je investitor fizična oseba (lastnik, torej končni potrošnik) ali se lahko nadaljuje z delom na že obstoječem gradbišču, (naročnik v večini ni prisoten, možnosti prenosa okužb je majhna, po moji oceni smiselno ) vendar žal nismo prejeli enoznačnega odgovora. Glede na trenutne obrazložitve pristojnih menim, da se lahko nadaljujejo dela na nedokončani novogradnji  (tudi za fiz. osebe), vendar to velja le za dokončanje že začetih, ne pa za na novo začete.

 

V nadaljevanju izvajam par vprašanj in odgovorov v pomoč (tudi glede vzporednic z vašo dejavnostjo) iz spletni strani  MGRT, ki se dnevno (do 16.00 ure) dopolnjuje: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/:

 

Vprašanje: Montaža stavbnega pohištva na objektu za končnega investitorja. Objekt je novogradnja z več stanovanjskimi enotami.

Odgovor: V zvezi z delom na obstoječem gradbišču, kjer je investitor podjetje pojasnjujemo, da Odlok ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, vendar je treba zagotoviti, da se upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. V kolikor je investitor potrošnik, lahko izvajalec na obstoječem gradbišču nadaljuje z dokončanjem del, v kolikor ni neposrednega stika s stanovalci.

 

Vprašanje: Ali Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev velja tudi za tiste storitve, ki jih gradbena podjetja opravljajo za potrošnike tako, da s potrošniki sploh niso v neposrednem stiku. Gre za primere, ko se gradijo novogradnje, popravljajo strehe, izvajajo dela na fasadi in podobo….Vsa takšna dela se tako rekoč v celoti izvajajo na prostem.

Odgovor: V skladu z odlokom so dovoljena le dela na že obstoječem gradbišču, v kolikor ni neposrednega stika s stanovalci, da se ne ogrozi njihova varnost in zdravje.

Odlok pa ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, vendar je treba zagotoviti, da se pri izvajanju del upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. 

 

Vprašanje: Fasada na objektu – naročnik je upravnik zgradbe in ne fizične osebe, delavci nimajo nobenega stika s stanovalci.

Odgovor: V skladu z odlokom so dovoljena le dela na že obstoječem gradbišču, v kolikor ni neposrednega stika s stanovalci, da se ne ogrozi njihova varnost in zdravje. Odlok pa ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, vendar je treba zagotoviti, da se pri izvajanju del upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

 

Med vprašanji in odgovori MGRT je naveden tudi  primer »Nadaljevanje začete obnove edine kopalnice/kuhinje/inštalacij v stanovanju.

Odgovor: Odlok med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Te izjeme vključujejo tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Menimo, da so takšne storitve v nujnih primerih dovoljene – na primer če se je obnova edine kopalnice že začela.«

 

Gradbišča, delavci na gradbiščih

Odlok ne posega v delovna razmerja, zato lahko delavci nadaljujejo z delom na nedokončanem objektu, pod pogojem, da na gradbišču ni prisotnih drugih ljudi (npr. naročnika). Poleg tega mora delodajalec upoštevati navodila NIJZ ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.«

 

 

Še dodatni nasvet:

Ker bo očitno potrebno prekiniti izvajanje nekaterih del (pogodb), predvsem s fizičnimi strankami (potrošniki), je pomembno, da to prekinitev obvezno izvedete v pisni obliki. Poleg osnovnih podatkov o objektu in vrsti del navedite, da se dela začasno prekinjajo zaradi epidemije koronavirusa, v skladu z Odlokom RS o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in uradnimi obrazložitvami tega odloka, zaradi preprečevanja možnosti širjenja okužbe. Obvezno tudi navedite, da boste dela nadaljevali takoj, ko bodo to dopuščale okoliščine, ki so privedle do začasne prekinitve del. Obvezno pisno komunicirajte s pogodbenim predstavnikom, ki je naveden v pogodbi, če ni posebej naveden, je to izključno podpisnik pogodbe.

 

Upoštevajte, da se razmere spreminjajo iz ure v uro (Italija zapira vso ne nujno proizvodnjo), tudi tole zapisano bo mogoče jutri že drugače. Sproti spremljate informacije in ukrepajte v smislu varovanja svojega zdravja in zdravja svojih zaposlenih, ter seveda upoštevajte uradna navodila s strani NIJZ in drugih državnih inštitucij.