Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Kaj prinaša nov odlok o začasni splošni prepovedi zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah za podjetnike

 

Vlada RS je 29. marca sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, s katerim zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasne prebivališča, razen če odlok ne določa drugače. Odlok  je stopil v veljavo 30. marca ob 0:00.

 

Kaj to pomeni za vse tiste podjetnike, ki še vedno opravljajo svoje dejavnosti in za njihove zaposlene? Ali jim bo omogočen  prihod na delo, čeprav prihajajo iz različnih občin ali opravljanje dejavnosti v drugi občini?

 

Seveda. Odlok omogoča izjeme, v katerih se je posameznikom DOVOLJENO gibati, dostopati in zadrževati na javnem kraju, pod pogojem, da OHRANJAJO VARNO RAZDALJO, med katerimi sta tudi:

 

  • Prihod in odhod na delo ter izvajanje nalog in
  • Opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti

 

Odlok dovoljuje gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju v okviru v okviru izjem in izpolnjevanja navedenih pogojev tudi skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

 

Na tem mestu opozarjamo, da lahko župani za območja posameznih lokalnih skupnosti s sklepom določijo način, pogoje dostopa ali prepoved dostop na določene javne kraje in površine v občini. Odloki županov morajo biti javno objavljeni.

 

Zato podjetniki in zaposleni POZOR, preden se odpravite na pot, preverite, ali obstajajo za posamezno občino posebni pogoji ali režim dostopa.

 

Hkrati pa vas opozarjamo, da morate poleg ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezno nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, ali podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta ter zaščitne rokavice.

 

Poleg zgoraj navedenih izjem, pa se lahko posamezniki gibajo, dostopajo in zadržujejo na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb  tudi v naslednjih primerih:

 

– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege  družinskih članov,

– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

– dostop do storitev za nujne primere,

– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,

– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

 

Posamezniki se lahko gibajo, dostopajo in se zadržujejo  ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, tudi za naslednje potrebe:

– dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,

– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,

– dostop do mest za prodajo hrane za živali,

– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,

– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,

– dostop do bencinskih črpalk,

– dostop do bank in pošt,

– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,

– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,

 

vendar  le pod pogojem, da storitve NISO zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar LE do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

 

V vseh primerih pa ne pozabite na ohranjanje varne razdalje, ustrezno zaščitno opremo in preverite morebitne režime gibanja v posameznih občinah.

 

V nasprotnem primeru vas lahko doletijo globe za samostojne podjetnike do 50.000 evrov, za podjetja do 100.000 evrov ter za odgovorne osebe in  posameznike do  4.000 evrov!

 

Nikolaja Škrjanec, podjetniška svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija