Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

93. člen ZIUZEOP določa, da se z dnem njegove uveljavitve (to je 11. 4.) odloži izvrševanje sklepov o izvršbi in davčnih izvršb (odlog sicer velja za več sredstev izvršbe, vendar izpostavljamo le izvršbo na plačo). Odlog izvršbe ne velja za primere, kadar gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

 

Ko govorimo o sklepu o izvršbi so zajeti le tisti sklepi, ki jih izda sodišče ali davčni organ (davčna izvršba). Upravno izplačilne prepovedi se še naprej izplačujejo upravičencu (banki, itd..), saj le-ta ne predstavlja sklepa o izvršbi.

 

V primeru, da ima delavec eno ali več izvršb, delodajalec delavčevim upnikom v času veljavnosti ukrepov (od 11. 4. do 31. 5. oz.  30. 6. v primeru podaljšanja veljavnosti ukrepov) ne izvršuje sklepov o izvršbi, razen če gre za zgoraj omenjeni izjemi. V tem času sklepi o izvršbi le mirujejo (izvršba se ne ustavi!) in se celotni dohodek izplača delavcu.