Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

30.4.2020

 

Tisti, ki ste z oddajo vloge na ZRSZ za povračilo nadomestila plače zamudili (ker je niste oddali do 18. 4. ali v 8 dneh od napotitve delavcev na čakanje) ali je niste oddali, ker ste menili, da ne izpolnjujete kriterijev, jo lahko ddate še v 8 dneh od uveljavitve ZIUZEOP-A. Tudi za delavce, ki so bili doma od 13. 3. dalje. To določa 51. člen prehodnih in končnih določb ZIUZEOP-A.

 

Po ZIUZEOP-A so do povračila nadomestila plače in oprostitve plačila prispevkov za socilano varnost upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec naknadno vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.

 

Samo ta kriterij bo veljal za vse vloge, ki bodo na ZRSZ vložene od uveljavitve ZIUZEOP-A dalje.

 

Vloge, ki pa so bile na ZRSZ vložene do sedaj in bodo vložene do uveljavitve ZIUZEOP-A, pa se bodo presojale po ZIUZEOP (kriteriji vsaj -20 % v prvem polletju 2020/2019 in do +50 % v drugem polletju 2020/2019), RAZEN, če je kriterij po ZIUZEOP (vsaj -10 % v 2020/2019) za delodajalca ugodnejši. Če ne veste, kateri izmed teh dveh kriterijev bo za vas ugodnejši ali ste prepričani, da bo ugodnejši po ZIUZEOP, morate vlogo na ZRSZ vložiti nujno do trenutka uveljavitve ZIUZEOP-A.

 

Zamudniki pa jo boste lahko vložili le po kriterijih ZIUZEOP-A v 8 dneh od njegove uveljavitve!

 

Vir: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik , OZS