Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

 

Novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP-A) podaljšuje rok za oddajo vlog za povračilo  izplačanih nadomestil plače do 09.05.2020.

 

1.maja  je začela veljati novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP-A), ki delodajalcem  podaljšuje rok do 9. maja za predložitev vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače zaradi čakanja na delo ali odsotnosti iz razlogov višje sile za obdobje od 13. 3. 2020.

 

Vsi delodajalci, ki  niste oddali vloge za povračilo nadomestila plače na ZRSZ do 18.4. 2020 ali v 8 dneh od napotite delavcev na čakanje ali ugotovitve o odsotnosti delavcev zaradi višje sile, lahko na podlagi gornje novele ZIUZEOP-A upoštevajoč 52. člen to sedaj storite najkasneje do 9.5.2020. Ta možnost velja tudi za delavce, ki so bili doma od 13.3.20 dalje.

 

Enako možnost lahko izkoristite tudi tisti delodajalci, ki so vam bile vloge zavrnjene, ker niste imeli oddanih REK obrazcev ali ste bili davčni dolžniki.

 

Vloge za povračilo nadomestila plače lahko  vložite na portal za delodajalce pri ZRSZ  tudi vsi tisti delodajalci, ki doslej niste bili upravičeni, ker niste izpolnjevali pogojev glede upada prometa, a jih sedaj po ugodnejših kriterijih  izpolnjujete.

 

Novela ZIZUEOP-A po novem določa ugodnejše kriterije glede upravičenosti delodajalcev do povračila nadomestila plače.

 

Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019.

 

Vsi tisti delodajalci, ki niso poslovali v celem letu 2019 oziroma 2020 bodo upravičeni do ukrepa povračila nadomestila plače, če se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.

 

Tisti delodajalci, ki v letu 2019 niso poslovali, bodo upravičeni do ukrepa povračila nadomestila plače, če se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

 

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob predložitvi letnih poročil za leto 2020. V primeru, da ti ne bodo doseženi, bodo upravičenci morali prejeta sredstva vrniti.

 

 

Mellanie Grudniik, podjetniška svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija