Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

 Na voljo je VLOGA  za delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

Pred oddajo vloge za pridobitev subvencije nas delodajalci v 3 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom o tem obvestite po elektronski pošti.

Vir:ZRSZ

 

Delodajalci lahko od 12. junija dalje  oddate vlogo za delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE).

 

Subvencija za skrajšani polni delovni čas je namenjena ohranitvi delovnih mest z dodelitvijo pomoči podjetjem, ki zaposlenim začasno ne morejo zagotavljati dela iz poslovnih razlogov.

 

Delodajalci lahko zaposlenemu, s katerim imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, pisno odredite delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020.

 

Skrajšani delovni čas pomeni delo vsaj za polovični delovni čas (20 ur na teden).

 

Obveznosti delodajalcev:   Delodajalci ste dolžni po odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom o tem obvestiti  Zavod RS za zaposlovanje v 3 delovnih dneh od odreditve skrajšanega delovnega časa  po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.si.

 

Obvestilo mora vsebovati naslednje  podatke: naziv in MŠO delodajalca, število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, in datum odreditve takšnega dela.

 

Obvezna priloga k vlogi za pridobitev subvencije je dokazilo o poslanem obvestilu.

 

Vlogo za pridobitev subvencije morate predložiti v elektronski obliki na portalu za delodajalce v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Pred prvo uporabo portala se morate registrirati.

 

Zavod  RS za zaposlovanje  bo o popolni vlogi odločil v 15 dneh.  V primeru izpolnjevanja pogojev vam bodo izdali sklep o dodelitvi subvencije in z vami sklenili pogodbo o subvencioniranju. V njej bo določeno, na kakšen način boste uveljavljali subvencijo za posamezen mesec.

 

Subvencija za zaposlenega mesečno znaša:

 

  • 448 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 20 do 24 ur na teden,
  • 336 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 25 do 29 ur na teden,
  • 224 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 30 do 34 ur na teden,
  • 112 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas 35 ur na teden.

 

Preberite več o subvenciji za skrajšani polni delovni čas: kdo jo lahko uveljavlja, za koga in kako oddate vlogo.

 

Vir: ZRSZ