Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada – P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

 


Slovenski podjetniški sklad  je v petek, 31.7.2020, v Uradnem listu RS št. 107/2020 in na svoji spletni strani objavil javni razpis z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Slovenski podjetniški sklad namenja neposredne kredite  v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR na podjejte, ki so namenjeni zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2. 

Cilj javnega razpisa P7C 2020 COVID je MSP-jem, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2, je  omogočiti hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita, z naslednjimi ugodnostmi:

a) nižje zavarovalne zahteve,

b) ročnost kredita do 60 mesecev,

c) možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev,

d) kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 50.000 EUR,

e) brez stroškov odobravanja in vodenja.

 

Kdo se lahko prijavi na  razpis  P7C COVID 2020 :

a) mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge od 5 do vključno 49 zaposlenih, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p), ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,

in

b) ki imajo glavno dejavnost po SKD:

· I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;

· I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;

· I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov;

· I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač;

· N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

· N82.3. Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

· R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

· N49.391, medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Na ta način želi država, preko SPS-a, MSP-jem omogočiti dostop do virov financiranja pod ugodnimi pogoji z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita ter jim omogočiti »preživetje« oz. ohranitev poslovanja in ohranitev delovnih mest s tem pa pa delno omiliti gospodarske posledice virusa SARS-CoV-2. 

Vir: Novica SPS in Uradni list št.107/2020