Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

 

Sprememba Javnega poziva osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2020/2021

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je v Uradnem listu št. 108/20 dne  07.08.2020 objavila spremembo Javnega poziva osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2020/2021, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69/20 z dne 15. 5. 2020.

V Javnem pozivu osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2020/2021, se spremeni prvi odstavek točke »7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, tako, da se glasi:

»7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago

Skupna višina sredstev SPIRIT Slovenija za financiranje tega javnega poziva je največ 245.500,00 EUR v proračunskem letu 2020.«

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.

 
  
[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija