Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Kdaj je nošnja mask obvezna  tudi v zasebnih podjetjih?

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]
Od 19. septembra dalje je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,  na podlagi katerega je obvezna uporaba  zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza na javnih krajih oziroma prostorih ter obvezno razkuževanje rok, a to ne pomeni, da v zaprtih zasebnih podjetjih ni potrebno uporabljati mask.
[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev ter z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]
V primeru, da se nevarnostim ne moremo izogniti, se oceni tveganje in v kolikor drugi ukrepi za zagotovitev varnega in zdravega dela niso možni, kot so na primer premestitev, prerazporeditev ali drseč delovni čas, je delavcem potrebno zagotoviti osebno varovalno opremo oz. zaščitne opreme za zaščito dihal.
[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]
To pomeni, da v primerih, ko delodajalec ne more delovnega procesa organizirati na način, da bi zagotovil ustrezno medosebno razdaljo med delavci vsaj 1,5 m do 2 m, mora zagotoviti uporabo zaščitnih mask.
[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Delovni inšpektorji na terenu preverjajo tudi uporabo zaščitnih mask pri zaposlenih v proizvodnjah v zaprtih prostorih zasebnih podjetij.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Kakšne so globe za neuporabo zaščitnih mask?

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Globe za neuporabo zaščitnih mask znašajo od  400 do 4.000 EUR, zato jih v izogib kaznim in v dobro zmanjševanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  raje uporabljajte povsod tam, kjer ne morete zagotoviti ustrezne razdalje.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Vir: OZS

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]