Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

1. oktobra pričele veljati spremembe in dopolnitve Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije.«

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

1. oktobra pričel veljati  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, ki določa za države: Andora, Monako, San Marino in Vatikan enako obravnavo  kot države članice schengenskega območja.  V primeru, da bodo omenjene države uvrščene na oranžni seznam, se bo osebam iz teh držav dovolil vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Po novem med izjeme za osebe pri prehodu meje iz oranžnega in rdečega seznama, za katere se ne odredi karantena sodijo tudi osebe, ki prehajajo  mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vračajo čez mejo v 72 urah po prehodu meje in osebe, ki niso dopolnile še 14 let in prehajajo skupaj z  ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19).

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Katere so ostale izjeme, si lahko preberete TUKAJ.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Kdo  se šteje za ožjega družinskega člana?

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Kot ožji družinski člani se štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Od 13. septembra dalje se priznavajo vsi testi COVID-19, ki niso starejši od 48 ur pod pogojem, da so opravljeni bodisi v  državi članici EU bodisi državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so hkrati tudi  navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Več o spremembah  si lahko preberete TUKAJ.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Več o Odloku si lahko preberete TUKAJ.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Več o spremembah Odloka si lahko preberete TUKAJ.