Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

 Do 1. novembra je ROK za vložitev vloge na ZRSZ za karanteno, višjo silo in čakanje na delo


Delodajalci pozor! Če je bil vaš delavec  odsoten z dela zaradi odrejene karantene, zaradi višje sile ali napoten na začasno čakanje na delo

pred 24. 10., potem morate v 8 dneh od uveljavitve Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP), to je najkasneje do 1.11.2020 vložiti vlogo za povračilo nadomestila na ZRSZ.

 

Karantena in višja sila:

Če so bili delavci v karanteni (od 1. 10. – 23. 10.) ali doma zardi višje sile kot je varstvo otroka ipd. (od 1. 9.  – 23. 10.) mora delodajalec vlogo na ZRSZ vložiti do 1. 11. 2020. Gre za primere, ko  delodajalec uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače za čas PRED uveljavitvijo zakona (pred 24. 10.).

ZRSZ sporoča, da z namenom pravočasnosti lahko vlogo predložite tudi brez odločbe o karanteni – slednjo pošljete naknadno in tako dopolnite vlogo.

Pomembno:  Od 24. oktobra dalje, torej od uveljavitve Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) mora delodajalec vlogo vložiti v 8 dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene ali višje sile.

Čakanje na delo:

Tudi  primeru odreditve čakanja delavcev na delo pred uveljavitvijo ZZUOOP (do 23.10.) mora delodajalec vložiti vlogo na  ZRSZ  najkasneje do 1. 11. 2020.

Vir: ZRSZ