Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Po novem odrejanje karanten s potrdili NIJZ

Po novem za delavce in samozaposlene  kot dokazilo, da jim je bila odrejena karantena, zadošča potrdilo NIJZ!
Kaj mora storiti delodajalec?
Delodajalec se mora obrniti na medicino dela ali na osebnega zdravnika delavca (če ne sodeluje z nobeno medicino dela), samozaposleni pa na osebnega zdravnika.V primeru karantene v šoli pa šola NIJZ posreduje seznam otrok iz oddelka.

Kaj mora storiti zaposleni, ko zve, da je bil v tesnem stiku z okuženim?

Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji lahko delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe, ali pa naj oseba ostane v karanteni na domu.

Delodajalec mora posredovati informacijo o delavcu, ki je doma v karanteni na NIJZ

Delodajalec bo o zaposlenemu, ki bo ostal doma v karanteni posredoval informacijo na NIJZ skupaj z naslovom ali elektronskim naslovom zaposlenega ob njegovem privoljenju.  V roku 72 ur bo NIJZ zaposlenemu poslal na sporočeni naslov potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu. S tem potrdilom bo  zaposleni pri delodajalcu  lahko uveljavljal nadomestilo, delodajalec pa bo to potrdilo uporabil kot dokazilo za uveljavljanje povračila nadomestila plače.

Na kakšen način lahko delodajalec uveljavlja povračilo nadomestila plače za delavce v obdobju neizdajanja karantenskih odločb in potrdil

Delodajalec bo lahko tudi za delavce, ki so bili doma v obdobju neizdajanja karantenskih odločb in potrdil uveljavljal povračilo nadomestila plače, delavcem pa obračunal višje nadomestilo plače. Delodajalec lahko pridobi potrdilo tudi za to obdobje. Za vse, ki pa so bili do sedaj s strani epidemiologa obveščeni, da jim bo odrejena karantena na domu, je za uveljavljanje nadomestila še vedno potrebna odločba ministrstva.

OPOZORILO: Delodajalec mora na ZRSZ vložiti vlogo do 1. 11. 2020, če uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače za čas PRED uveljavitvijo zakona (to je pred 24. 10.).

Samozaposleni:

Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki si dela ne morejo urediti na tak način, da ne bi ogrožali drugih, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo svojega izbranega zdravnika. Ta bo za njih posredoval pri NIJZ, da jim bodo poslali potrdilo o napotitvi v karanteno na domu. Enako velja za zaposlene pri manjših delodajalcih, ki še niso uspeli vzpostaviti sodelovanja s specialisti medicine dela in športa.

OPOZORILO: Samozaposleni mora vlogo vložiti preko FURS v 30 dneh od vročitve odločbe o karanteni ali drugega ustreznega potrdila, vendar najkasneje 31. 12. 2020.

Otroci:

NIJZ je pripravil tudi usmeritve za šole in vrtce, če se okužba odkrije v njihovem kolektivu. V teh primerih se oddelek, kjer je bila ugotovljena okužba, pošlje v karanteno na domu za obdobje 10 dni. Šola oziroma vrtec posredujeta na NIJZ seznam otrok, katerih starši potrebujejo potrdilo za uveljavljanje nadomestila za odsotnost z dela.

Vir: MZ