Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Vlada je sprejela predlog PKP7 in načrt ukrepov v času božično-novoletnih praznikov

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

S predlaganimi zakonskimi ukrepi se bo med drugim pomagalo socialno šibkim, zdravstvu, turizmu, prevoznikom, socialnim in zdravstvenim delavcem.

Sedmi protikorona paket med drugim prinaša:

  • solidarnostni dodatek za upokojence (za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 EUR, bo dodatek znašal 300 EUR, za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612 EUR, bo dodatek znašal 230 EUR, ter za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714 EUR, bo dodatek znašal 130 EUR),
  • enkratni solidarnostni dodatek za otroke (za 1. do 5. dohodninski razred bo dodatek znašal 50 EUR na otroka),
  • enkratni solidarnostni dodatek za študente v višini 150 EUR,
  • izredno pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 EUR,
  • dodatek za velike družine s tremi otroki 100 EUR, za družine s štirimi ali več otroki pa bo dodatek znašal 200 EUR,
  • zaposleni, ki imajo plačo do višine dveh minimalnih plač, dobijo 200 EUR dodatka,
  • pomoč in zagotovitev sredstev za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2,
  • sredstva za garancije za bančne kredite,
  • nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi itd.), itd.

 

Predlog zakona uvaja začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve za čas trajanja razglašene epidemije za osebe, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas.

S predlogom zakona se izboljšuje položaj širšega kroga upravičencev. Poleg solidarnostnega dodatka za upokojence, predlog zakona predvideva tudi enkratni solidarnostni dodatek za ranljive skupine oseb na podeželju.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka bodo upravičeni tudi študentje in otroci. Predlog zakona uvaja izredno pomoč ob rojstvu otroka.

Sredstva za izvedbo množičnega testiranja na prisotnost Covid-19 se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije. Medicinski pripomočki potrebni v boju proti Covid-19 bodo oproščeni plačila DDV najdalj do 31. decembra 2022.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada je sprejela tudi načrt ukrepov med božično-novoletnimi prazniki.

Načrt ukrepov med božično-novoletnimi prazniki

RESOR VELJAVNI ODLOK Ureditev med božičnimi in novoletnimi prazniki
MDDSZ / MJU /MGRT  

/

Prisotnost na delovnem mestu:

 

Poziv zasebnemu gospodarskemu sektorju za čas praznikov – kolektivni dopusti in organizacija dela od doma kjer je to le možno (od 24.12.2020 do 10.1.2021)

Organi državne uprave v času med 24.12.2020 ter 4.1.2021 opravljajo samo najnujnejše aktivnosti.

MGRT Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 186/20) Storitvene dejavnosti:

 

Zaprtje  vseh storitvenih dejavnosti, kjer se ni moč izogniti tesnim telesnim stikom – od 24.12.2020 do 4.1.2021 oziroma do vključno 10.1.2021, če se epidemiološka situacija ne bo izboljševala

 

Prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije v obdobju od 24.12.2020 do 4.1.2021 oziroma do vključno 10.1.2021, če se epidemiološka situacija ne bo izboljševala, razen naslednjih izjem:

–        prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,

–        lekarne,

–        prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

–        kmetijske prodajalne,

–        bencinske servise,

–        finančne storitve,

–        pošto,

–        dostavne službe,

–        dimnikarske storitve, pod predpisanimi omejitvami,

–        individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,

–        osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,

–        druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

 

Izvzeto je tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

 

MIZŠ Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 183/20) Šole in vrtci:

 

Šole ostanejo zaprte (počitnice do 4.1.2021) nato odprtje za prvo triado, če se bo epidemiološka situacija izboljšala.

 

Vrtci – ostane nespremenjeno do 4.1.2021 (možnost zagotavljanja varstva v nujnih primerih), od 4.1.2021 naprej odprtje ob upoštevanju predpisanih pogojev in v primeru izboljševanja epidemiološke situacije

MIZŠ Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 181/20)  

Ostaja enako

 

 

 

MK

 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 182/20)

 

 

Ostaja enako

 

 

MNZ Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 181/20) Ostaja enako

 

MNZ Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20) Med prazniki 24.12.2020 in 25.12.2020 ter  v primeru stabilne ali izboljšane epidemiološke situacije tudi 31.12.2020 in 1.1. 2021 velja:

 

–       možnost stika z osebami največ iz dveh  gospodinjstev, maksimalno 6 odraslih oseb na zasebnih površinah. Otroci do 15. leta so iz omejitve  izvzeti.

 

–       24.12.2020 od 12. ure do 25.12.2020 do 20 ure ter 31.12.2020 od 12. ure do 1.1.2021 do 20. ure za obiske pod pogoji iz prejšnje alineje ne veljajo omejitve  gibanja med občinami in regijami.

 

Vlada ponovno poziva vse, da na minimum zmanjšajo stike že v dneh pred božičem in v tednu po novem letu.

Vsem, ki se bodo v času praznikov družili s člani drugih gospodinjstev svetujemo, da se po stiku/stikih oziroma obiskih samoizolirajo.

 

 

Prireditve in druge omejitve:

–          Vse druge omejitve gibanja ostanejo v veljavi, od druženja do prepovedi zbiranja na javnih površinah, seveda tudi na silvestrovo, velja prepoved prodaje in uporabe pirotehnike in prirejanja ognjemetov.

MZ Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 181/20)  Ostaja enako
MZ Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20)  Ostaja enako
MZ Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 167/20)  Ostaja enako
MZI Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 182/20 in 186/20)  Ostaja enako
MZI Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 188/20)  Ostaja enako

 

Vir: OZS