Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Na voljo obrazec za pridobitev pomoči za teste na virus SARS-CoV-2 v višini 40 eur na zaposlenega

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge so upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Vlogo je potrebno vložiti prek eDavkov najpozneje do 30. 1. 2021.

Finančna uprava Republike Slovenije  bo izplačala pomoč v enkratnem znesku.

Pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov lahko uveljavljajo  tudi za športniki,ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez in športniki, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj.

Upravičenec do izplačila pomoči so nacionalne panožne športne zveze, ki organizirajo tekmovanja oziroma nacionalne panožne športne zveze, katerih tekmovalci se udeležujejo tekmovanj. Za izplačilo tovrstne pomoči mora upravičenec preko eDavkov vložiti obrazec najpozneje do 30. 1. 2021.

Vir: gov.si