Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo
Program delavnice je sestavljen iz treh delov:
– V prvem delu podjetja dobijo smernice, kakšna je učinkovita vizualna predstavitev podjetja na različnih komunikacijskih kanalih, kot so spletne strani podjetij, družbena omrežja, sejemski katalogi, brošure ipd. Osredotočamo se na predstavitev trendov in smernic celostne vizualne predstavitve podjetja ter predstavimo primere dobrih praks. Z udeleženci se pogovorimo o njihovi trenutni predstavitvi ter skupaj preučimo možnosti izboljšav.
– V drugem delu seminarja se osredotočimo na orodja za uspešno pripravo poslovnega nagovora ¨business pitcha¨ pred tujo poslovno javnostjo. Podjetja dobijo smernice, kako naj bo učinkovit nagovor vsebinsko strukturiran, kako se nanj pripraviti in kako ga izvesti.
– Tretji del je namenjen nadgradnji pridobljenega znanja. Udeleženci še bolje spoznajo, kaj razlikuje odlične od povprečnih predstavitev podjetij. Vsak udeleženec pripravi svojo kratko predstavitev podjetja ter jo javno izvede. Trenerji in udeleženci podajo povratne informacije.
Izobraževani program vsebuje veliko praktičnih primerov, udeleženci lahko pridobljena znanja že tekom izvajanja programa preizkušajo na primerih lastnih podjetij.
Udeležba na delavnicah je brezplačna in omejena na 15 udeležencev iz mikro, malih in srednje velikih slovenskih podjetij. Delavnice bodo potekale v slovenskem in angleškem jeziku.
Prijave SPIRIT Slovenija zbira na tej povezavi do petka, 4. junija 2021 oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest.
Vsi prijavljeni boste najkasneje dan pred dogodkom prejeli dodatne usmeritve ter spletno povezavo (ZOOM platforma).
Sredstva za pripravo in izvedbo izobraževalnega programa »Učinkovita predstavitev podjetja za potrebe tuje poslovne javnosti« za slovenska mikro, mala in srednje velika izvozno usmerjena podjetja zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več na www.eu-skladi.si.