Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Datum upokojitve in pričakovano višino pokojnine si lahko po novem informativno izračunamo sami. To nam namreč omogočata novi elektronski storitvi pokojninskega zavoda, ki ju je ta objavil na svoji spletni strani. Izračun je varen, hiter, dostopen in enostaven, zagotavljajo na zavodu.

 

S splošnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem lahko brez registracije v informacijskem sistemu zavoda z ročnim vnosom podatkov izvedemo enostaven postopek za simulacijo informativnega izračuna, kdaj bomo po veljavnem zakonu predvidoma izpolnjevali pogoje za starostno oz. predčasno upokojitev in koliko bo znašala pričakovana pokojnina. Dostop do storitve je mogoč prek povezave na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz).

 

V osebnem informativnem pokojninskem kalkulatorju pa lahko z registracijo v informacijskem sistemu zavoda s kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma s spletno prijavo SI-PASS pridobimo avtomatski informativni izračun, kdaj bomo predvidoma izpolnjevali pogoje za starostno oziroma predčasno upokojitev in kakšna bo pričakovana višina pokojnine na podlagi naših osebnih podatkov v matični evidenci zavarovancev.

 

Z ročnim vnosom podatkov o okoliščinah za znižanje starostne meje za starostno upokojitev oziroma za povečanje odstotka pri odmeri pokojnine, o morebitni zavarovalni dobi, dopolnjeni v tujini, ter o predvidenem zavarovanju v prihodnosti in ocenjenih povprečnih neto mesečnih zneskih osnov pa je mogoče izvesti tudi simulacijo osebnega informativnega izračuna.

Dostop do osebnega pokojninskega kalkulatorja je mogoč z uporabo sistema za varno elektronsko poslovanje Moj eZPIZ. Informacije o obeh elektronskih storitvah lahko pridobimo tudi v publikaciji Spletni pokojninski kalkulator, dostopni v prostorih zavoda in na spletu.

Zavod je obe storitvi in publikacijo pripravil v okviru EU projekta My Work. My Pension (Moje delo. Moja pokojnina), financiran iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo od leta 2014 do leta 2020 v partnerstvu z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Vir: STA