Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Hitri antigenski testi na novi koronavirus bodo od 23. avgusta brezplačni le še za določene skupine, za večino pa ne več. Vlada je v uredbi, ki jo je sprejela na dopisni seji, na novo določila upravičence.

 

IZJEME: Presejalni programi obsegajo mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2) in se izvajajo za osebe, ki niso prebolele COVID-19 oziroma niso polno cepljene proti COVID-19, in sicer za:
‒ osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, to so uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,
‒ osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

 

Za učence in dijake izvaja samotestiranje s hitrim antigenskim testom tako, da testirana oseba sama opravi odvzem brisa in odčita rezultat. Samotestiranje se opravi s testom HAG, ki izpolnjuje zahteve za dajanje na trg oziroma v uporabo v Republiki Sloveniji za namen samotestiranja v skladu s predpisom, ki ureja medicinske pripomočke. Način izvajanja samotestiranja natančneje določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za izobraževanje.

 

Najvišjo višino povračila in način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov bo določil minister s sklepom, ki ga bo objavil na spletni strani ministrstva za zdravje. Ko bo izvajalec programov opravljal hitre antigenske teste za samoplačnike, pa cena storitve ne bo smela preseči višine povračila stroškov, kot jo bo določil minister s sklepom, so še zapisali.