Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Slovenski predlog Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki je podlaga za črpanje sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost NextGenEU, je tudi uradno potrjen na Svetu EU. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru NOO do leta 2026 načrtuje neposredno alokacijo v višini 427 milijonov evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložb na sedmih različnih vsebinskih področjih.

 

Instrument nam omogoča poleg mikro, malih in srednjih podjetij podpreti tudi velika podjetja, vključujoč podjetja na zahodni regiji. Poudarek pa bo na močnih investicijskih spodbudah za podjetja, vsebinska področja, ki jih ministrstvo načrtuje za sofinanciranje naložb, pa so sledeča:

 

 • Energetska učinkovitost v gospodarstvu v višini 5 milijonov evrov;
 • Krožno gospodarstvo v višini 20 milijonov evrov;
 • Spodbujanje kapacitet za domačo predelavo lesa v višini 28 milijonov evrov;
 • Digitalna transformacija gospodarstva v višini 56,5 milijona evrov;
 • Raziskave, razvoj in inovacije v višini 80 milijonov evrov;
 • Dvig produktivnosti, prijazno okolje za investitorje v višini 157,5 milijona evrov;
 • Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino v višini 80 milijonov evrov.

 

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je reformni instrument, s katerim bomo gospodarstvu ponudili roko za doseganje:

 • večje dodane vrednosti in konkurenčnosti;
 • visokotehnološke opremljenosti;
 • prestrukturiranja v bolj odporne sisteme;
 • dvojnega, to je zelenega in digitalnega prehoda.

 

Ukrepe bomo skupaj z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije ter Slovenskim podjetniškim skladom razpisali najkasneje v prvem in drugem kvartalu leta 2022, pogodbe s podjetji morajo biti sklenjene do leta 2024, izplačila pa se bodo izvajala do prve polovice leta 2026.

 

Letošnjo jesen bo ministrstvo predstavilo celovito kampanjo, kjer bodo predstavljeni pogoji in merila za podporo projektom, s ciljem boljše priprave na začetek lansiranja novih ukrepov.

 

Zdaj je torej čas za ponovno rast in krepitev gospodarstva ter za transformacijo v bolj odporne sisteme.

vir: Vlada RS