Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

 

 

Sprememba povračila stroškov prevoza na delo

Nedavno so bile sprejete spremembe o davčni obravnavi povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Glavna novost je sprememba povračila stroškov prevoza na delo in z dela. S sprejetjem uredbe se je nanovo določil znesek, do katerega se stroški prevoza na delo in z dela ne vštevajo v davčno osnovo.

Znesek se vrača na višino 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela. V primeru uveljavitve povračila stroškov transporta z javnim prevozom, je po novem davčno razbremenjen znesek v višini 30 evrov, oziroma v celoti neobdavčen znesek povračila vozovnice za javni potniški promet (obvezna predložitev nakupa poimenske vozovnice).

Kadar skupni znesek stroškov prevoza za posamezni mesec, ne presega 140 evrov, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza v omenjenem znesku.

Pogoja, pod katerima se delojemalcu povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj do višine 140 evrov, sta;

  • vsaj en dan prisotnosti na delu in
  • vsaj en kilometer oddaljenosti od kraja običajnega prebivališča delojemalca do delovnega mesta.

Predhodna ureditev je zajemala neobdavčenje dela povračila stroškov prevoz na delo in z dela z višino imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), kar pa se s spremembo Uredbe odpravlja.

Glede na navedbe GOV.SI, se Uredba začne uporabljati za povračila potnih stroškov za mesec julij 2021 za delojemalce, na katere se nanaša dogovor med delodajalci in sindikati javnega sektorja, in za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za vse ostale delojemalce za mesec september 2021.

 

Karolina Kalan, podjetniška svetovalka

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija