Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Spoštovani člani, za vas smo pripravili še eno razlago vladnih PCT odlokov:

 

Pozor – delo v službi in od doma

 

Kot smo vam že sporočili, se morate za opravljanje dela samotestirati.

Samotestirati se morate, četudi opravljate delo na domu oziroma od doma in ste v prostorih sami, brez sodelavcev. (Tukaj imamo v mislih teste, ki so strošek delodajalca, o tem smo nadrobno pisali v ponedeljkovi izredni novici.)

 

Pozor – delo na terenu in odhod na malico

 

Test, ki ga opravite za opravljanje dela (v proizvodni hali, delavnici, v pisarni, trgovini …), in vam velja 7 dni, vam ne velja, kadar greste na službeno malico v gostilno, ali na primer tankat službeni avto. Takrat rabite »plačljivi test«, ki je veljaven 48 ur, četudi bi obe aktivnosti potekali med delovnim časom.

Vendar, pozor, še eno zelo pomembno dejstvo! Če delate vi ali vaši zaposleni na terenu, so glede testiranja spet drugačna pravila: Potrebujete »plačljivi test«, ki ga opravite pri zato pooblaščenih izvajalcih. Ja, gre za tisti test, ki vam v vlogi potrošnika velja 48 ur, če pa opravljate delo na terenu, za namene dela na terenu takšen test velja 7 dni.

 

V upanju, da smo vladni odlok razložili čim bolj domače, a še vseeno strokovno, vas lepo pozdravljam.

 

Karolina Kalan, direktorica Obrtne zbornice Domžale

 

  • POJASNILO GLEDE TESTIRANJA PRI  DELU NA TERENU – samotestiranje NE, HAG testi z veljavnostjo teden dni DA- a po 48 urah po odvzemu brisa samo še za delo, ne pa za npr. točenje goriva, malico v gost. lokalu …

Pojasnilo MGRT:

»Test HAG za samotestiranje velja za primere opravljanja dela v prostorih delodajalca (test velja en teden). Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi iz prvega odstavka prejšnjega člena evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena.

Če zaposleni opravlja svoje delo na terenu pa mora izpolnjevati pogoj testiranja v skladu z drugim odstavkom 6. člena

 

Iz navedenega sledi, da so testi HAG za samotestiranje namenjeni za delo v prostorih delodajalca in NE veljajo za delo na terenu. Kot je navedeno že v spodnjem mailu, HAG testi za samotestiranje veljajo za vsa delovna mesta v prostorih delodajalca (proizvodnja, trgovina, pisarna …). Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje delavcu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis delavca.

 

Iz drugega odstavka 6. člena sledi:

Za delo na terenu VELJA testiranje s testom HAG, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih(To so isti »hitri« testi kot za uporabnike pri pooblaščenem izvajalcu, npr. v ZD, a za delo na terenu veljajo teden dni).
Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj testiranja. Strošek je na bremenu delodajalca.