Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Odgovor je: en teden! Pogoj je torej PCT, vendar pa je veljavnost testa HAG en teden.

Pogodbeni partnerji oz. dobavitelji ne sodijo v nobeno od kategorij oseb, ki jih omenja drugi odstavek 5. člena Odloka (kdo mora izpolnjevati pogoj PCT) – niso namreč ne uporabniki storitev niti ne udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji prvega odstavka tega člena Odloka.

 

To pa zato, ker se pri drugih delodajalcih udejstvujejo za namene opravljanja dela in ne za namene uporabe storitev. Zato za te kategorije oseb (torej, pogodbene partnerje oz. dobavitelje) velja režim, ki je predviden v drugi odstavku 6. člena Odloka in sicer klasičen HAG test, pri čemer je veljavnost takšnega testa HAG teden dni.