Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Zaradi večjega števila vozil s spremstvom, ki bodo v Sloveniji 5. in 6. oktobra, je vlada pripravila Uredbo, ki prepoveduje promet za tovorna vozila, katerih skupna masa presega 7,5 tone, na ta dva dneva.

 

Na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji se v torek, 5. oktobra 2021, od 14.00 do 16.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
velja na naslednjih javnih cestah:
(velja na avtocestah št. A1 in A2 v smeri poteka relacije.)
Št. ceste
Odsek
1.
G2-104
1136
SP. BRNIK–KRANJ
2.
A2
0108
PRIKLJUČEK BRNIK
3.
A2
KRANJ V–BRNIK–VODICE–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
4.
A1
LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–LJUBLJANA (PRIKLJUČEK CENTER)
5.
POT ZA BRDOM V LJUBLJANI
PRIKLJUČEK LJUBLJANA–BRDO (A2) DO KRIŽIŠČA
Z BRDNIKOVO ULICO
6.
BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI
7.
SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI
8.
DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI
9.
MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI
10.
KOLODVORSKA ULICA V LJUBLJANI
ODSEK MED DALMATINOVO ULICO IN TAVČAJEVO ULICO (KROŽIŠČE PRI RTV)
11.
TAVČARJEVA ULICA V LJUBLJANI
12.
GOSPOSVETSKA CESTA
V LJUBLJANI
13.
TIVOLSKA CESTA V LJUBLJANI
Na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v torek, 5. oktobra 2021, od 17.00 do 23.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
Prepoved prometa iz 2. člena te odredbe velja na naslednjih javnih cestah:
(velja na avtocestah št. A1 in A2 v obeh smereh poteka relacije)
Št. ceste
Odsek
Potek
1.
TIVOLSKA CESTA V LJUBLJANI
2.
GOSPOSVETSKA CESTA
V LJUBLJANI
3.
TAVČARJEVA ULICA V LJUBLJANI
4.
KOLODVORSKA ULICA V LJUBLJANI
ODSEK MED DALMATINOVO ULICO IN TAVČAJEVO ULICO (KROŽIŠČE PRI RTV)
5.
MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI
6.
DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI
7.
SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI
8.
BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI
9.
POT ZA BRDOM V LJUBLJANI
PRIKLJUČEK LJUBLJANA–BRDO (A2) DO KRIŽIŠČA
Z BRDNIKOVO ULICO
10.
A1
LJUBLJANA (PRIKLJUČEK CENTER)–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
11.
A2
LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–PRIKLJUČEK KRANJ Z
12.
R2-411
1471
POLICA–KRANJ Z
13.
LC-183091
POLICA–KRANJ Z–KOKRICA
14.
LC-183092
KRANJ Z–KOKRICA
15.
LC-183081
KOKRICA–BRDO–BRITOF
16.
R2-410
1134
KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO
Na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v sredo, 6. oktobra 2021, od 7.00 do 10.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
Na naslednjih javnih cestah:
(velja na avtocestah št. A1 in A2 v smeri poteka relacije.)
Št. ceste
Odsek
Potek
1.
TIVOLSKA CESTA V LJUBLJANI
2.
GOSPOSVETSKA CESTA
V LJUBLJANI
3.
TAVČARJEVA ULICA V LJUBLJANI
4.
KOLODVORSKA ULICA V LJUBLJANI
ODSEK MED DALMATINOVO ULICO IN TAVČAJEVO ULICO (KROŽIŠČE PRI RTV)
5.
MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI
6.
DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI
7.
SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI
8.
BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI
9.
POT ZA BRDOM V LJUBLJANI
PRIKLJUČEK LJUBLJANA–BRDO (A2) DO KRIŽIŠČA
Z BRDNIKOVO ULICO
10.
A1
LJUBLJANA (PRIKLJUČEK CENTER)–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
11.
A2
LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–PRIKLJUČEK KRANJ-ZAHOD
12.
R2-411
1471
POLICA–KRANJ Z
13.
LC-183091
POLICA–KRANJ Z–KOKRICA
14.
LC-183092
KRANJ Z–KOKRICA
15.
LC-183081
KOKRICA–BRDO–BRITOF
16.
R2-410
1134
KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO
Na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v sredo, 6. oktobra 2021, od 13.00 do 18.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
Na naslednjih javnih cestah:
(velja na avtocestah št. A1 in A2 v smeri poteka relacije.)
Št. ceste
Odsek
Potek
1.
LC-183081
KOKRICA–BRDO–BRITOF
2.
LC-183092
KRANJ Z–KOKRICA
3.
LC-183091
POLICA–KRANJ Z–KOKRICA
4.
R2-410
1134
KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO
5.
R2-411
1471
POLICA–KRANJ Z
6.
A2
KRANJ Z–BRNIK
7.
A2
0108
PRIKLJUČEK BRNIK
8.
G2-104
1136
KRANJ–SP. BRNIK
Prepoved prometa iz 1., 2., 3. in 4. člena te odredbe ne velja, če je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
5. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev.
Vozniki vozil, za katera velja prepoved prometa, morajo pred začetkom prepovedi parkirati vozila na parkirnih prostorih ali drugih primernih parkirnih površinah.