Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Glede na nov odlok, ki določa, da morate ponudniki storitev preverjati PCT pogoj in osebni dokument, se je pojavilo vprašanje: ali lahko to preverjate?

Po mnenju informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik je odgovor DA, lahko. Vpogled v osebni dokument za namen preverjanja točnosti podatkov dopušča 18. oz. 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

Delodajalec ali ponudnik storitve lahko torej v dokazila (in v povezavi s tem v osebni dokument) glede izpolnjevanja pogojev PCT vpogleda, ne sme pa jih hraniti. Predloženih dokazil v papirni ali digitalni obliki torej ne sme kopirati, preslikati, fotografirati ali drugače reproducirati njihove vsebine.

Vsak upravljavec osebnih podatkov lahko pred vnosom podatkov v zbirko preveri njihovo točnost z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika (18. člen ZVOP-1). Prav tako ZVOP-1 dopušča vpogled v osebni dokument v zvezi z vodenjem evidence vstopov in izstopov, ki jo lahko vodi katerakoli oseba javnega ali zasebnega sektorja. Ta evidenca pa ne predvideva vodenja evidence posebnih vrst osebnih podatkov, kot je podatek o izpolnjevanju pogoja PCT.

IP kot nadzorni organ za varstvo podatkov pa ne sme presojati, kdaj je zahteva glede pogoja PCT potrebna in primerna in tudi ne, ali so odrejeni ukrepi v zvezi z omejevanjem širjenja okužb s COVID-19 ustrezni.