Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) so delodajalci odgovorni za varnost in zdravje delavcev na delovnem mestu. Ukrepi z za zagotavljanje varnosti in zdravja se morajo sprejemati v postopku ocenjevanja tveganj.

Prav tako pa morajo delodajalci sprejeti strokovne ukrepe za zmanjševanje ter preprečevanje širjenja virusa SARS-COV-2. Ti pa morajo biti strokovni in skladni s predpisi.

Najbolj pomembna je ustrezna zaščita dihal, kot tudi tehnični (prezračevanje) in organizacijski (delo na domu, organizacija delovnega časa, prehrana in drugo) predpisi.

Posebno pozornost bo Inšpektorat RS za delo namenjal izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Tega bo izvajal pri delodajalcih v javnih prostorih delodajalcev, kot tudi v drugih prostorih. Inšpektorji bodo posebej pozorni na določitev ukrepov in sicer:

– uporabe zaščitnih mask;

– ustreznost zaščitnih mask in;

– njihovo uporabo med izvajanjem delovnega procesa pri delodajalcu.