Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

V Uradnem listu RS, št. 185/2021 je bil 26. 11. 2021 objavljen tudi Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Glavna sprememba, ki stopi v veljavo 27.11.2021, je vezana na območja z zaznano različico virusa SARS-CoV-2 z oznako B.1.1.529.

Osebe i. ki imajo prebivališče v državi ali na območju z zaznano različico virusa SARS-CoV-2 z oznako B.1.1.529, ali ii so se v zadnjih 14 dnevih pred vstopom v RS zadrževale v tej državi ali na tem območju, se napotijo v karanteno na domu za deset dni ob vstopu v RS. Seznam teh držav oz. območij vodi NIJZ in ga objavi na svoji spletni strani.  Tujcu brez prebivališča v RS se vstop v RS v tem primeru ne dovoli. Karantene na domu ni mogoče prekiniti s PCR testom po petih dneh. Predpisana je tudi dolžnost oseb, ki so bile v karanteni na domu, da se po izteku karantene testirajo s PCR testom.

Osebe, ki so iz navedenih držav oz. območij vstopile v RS v obdobju 14 dni pred uveljavitvijo odloka, morajo o tem obvestiti številko 113 in se napotijo v karanteno na domu za deset dni pod opisanimi pogoji.