Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Za osebe, ki opravljajo dejavnost in uveljavljajo vračilo trošarine, je od 1. januarja 2022 obvezna predložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa. S tem se opušča uveljavljanje vračila trošarine z vložitvijo zahtevka v papirni obliki.

 

Med osebe, ki opravljajo dejavnost, za katere velja navedena obveznost, sodijo tudi osebe, ki so v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirane kot nosilci kmetijskega gospodarstva ter v skladu s 94. členom ZTro-1 vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za fizične osebe (TRO-A) ali vlagajo zahtevek za vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojne podjetnike posameznike (TRO-B).

 

Obvezna predložitev zahtevkov v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa velja glede na navedeno tudi za zahtevke, ki bodo vloženi po 1. 1. 2022, za obdobja uveljavljanja vračila, ki se sicer nanašajo na davčna obdobja leta 2021.

 

V skladu z ZTro-1 lahko osebe uveljavijo pravico iz naslova trošarin, in sicer vračilo plačane trošarine:

  • na podlagi 19. člena ZTro-1,
  • pri pošiljanju trošarinskih izdelkov v drugo državo članico na podlagi 20. člena ZTro-1,
  • za energente, ki se porabijo za industrijsko‐komercialni namen na podlagi 93. člena ZTro-1,
  • za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo na podlagi 94. člena ZTro-1,
  • za komercialni prevoz blaga in potnikov na podlagi 95. člena ZTro-1,
  • za energente, ki jih porabijo energetsko intenzivna podjetja, na podlagi 96. člena ZTro-1.

 

V zvezi z uveljavljanjem vračila trošarine je določen nadomestni postopek, vendar le v primeru, da zaradi nedelovanja informacijski sistem davčnega organa ni na voljo. Davčni organ bo informacijo o nedelovanju objavil na svoji spletni strani in s tem pred iztekom roka za predložitev zahtevka za vračilo trošarine omogočil vložitev zahtevka v elektronski obliki na uradni naslov davčnega organa ali v papirni obliki.

 

Način dostopa do informacijskega sistema za predložitev dokumentov s področja trošarin (IS E-TROD) je podrobneje opisan v dokumentu Predložitev dokumentov s področja trošarin in okoljskih dajatev v elektronski obliki.