Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Vsi ukrepi začnejo veljati 24. decembra 2021.

 

Bistveni novi ukrepi so podani v nadaljevanju.

 

izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike: po novem je za uporabnike veljavnost HAG testa omejena na 24h, testa PCR pa na 48h od odvzema brisa (ne velja za delavce/samozaposlene) (1. alineja drugega odstavka 3. člena);

izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač v noči med 31. decembrom 2021 in 1. januarjem 2022: tudi v tem obdobju je dovoljen samo sedeči režim, ki pa časovno ni omejen (torej ne velja omejitev obratovanja med 5h in 22h). Za vstop v gostinski obrat v tem obdobju bodo morali gosti (ne glede na siceršnje izpolnjevanje pogoja PCT) opraviti dodatno testiranje s presejalnim testom HAG za samotestiranje ali pa negativni rezultat testiranja dokazovati s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 12 ur od odvzema brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo gostinsko dejavnost strežbe jedi ali pijač v noči med 31. decembrom 2021 in 1. januarjem 2022, določijo mesto samotestiranja, ki se izvede pred vstopom v gostinski obrat. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba gostinskega obrata posreduje uporabniku evidenčni list, ki vsebuje i. datum samotestiranja, ii. rezultat testa in iii. podpis testirane osebe (nov poseben člen);

 

združevanje ljudi 24., 25. in 31. decembra 2021 ter 1. januarja 2022: v tem obdobju je dovoljeno zbiranje ljudi skupini oseb, če gre za člane največ treh gospodinjstev. Zbiranje oseb je dovoljeno pod pogojem, da vse osebe, starejše od 6 let, pred zbiranjem opravijo testiranje s presejalnim testom HAG za samotestiranje (nov poseben člen);

 

uživanje hrane in pijače: ob in na prevzemnih mestih ni več dovoljeno konzumiranje prevzete hrane in pijače (nov osmi odstavek 14. člena);

 

omejitev števila obiskovalcev javnih kulturnih in športnih prireditev je po novem 750 (prvi odstavek 17. člena in prvi odstavek 18. člena).