Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

V sredo, 12. 1. 2022, je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena nova višina minimalne plače, ki od 1. januarja 2022 zanaša 1.074,43 eurov bruto. V kratkem bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena tudi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki je vezana na višino minimalne plače. Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov bo tako po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije znašala 6,17 eurov.

 

Minister Janez Cigler Kralj je minimalno plačo lansko leto zvišal na 1.024,24 eurov, za letošnje leto je predlagal dodaten, 4,9 odstoten dvig, kar zanaša 1.074,43 eurov bruto, pri čemer je upošteval tako razmere pri zaposlovanju kakor na splošno v družbi.

 

Kot je poudaril po posvetu s socialnimi partnerji, je ”iskal kompromis,  ki bi zadovoljil vse partnerje”, pri svoji odločitvi pa je upošteval negotovost tako na trgu dela kot v gospodarstvu, ki jo še naprej povzročajo novi sevi covid-19, hkrati pa se je oprl na razmeroma ugodne makroekonomske napovedi v prihodnjih letih. Kot je dodal, ”verjame, da je predlagana rešitev skupaj s skorajšnjo davčno razbremenitvijo ustrezna. Višje plače zaslužijo vsi, ki delajo” in ob tem še pozval k čim prejšnjemu sprejetju predlagane dohodninske zakonodaje, kar bo vodilo do višjih neto zneskov vseh delavcev. ”Tudi ta je korak naprej pri blaženju posledic epidemije,  ki je bila za marsikoga hud udarec”, je zaključil. Trenutno ima sicer v EU med 21 državami z zakonsko določeno minimalno plačo to plačo višjo kot Slovenija sedem držav.

 

V kratkem bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena tudi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki je vezana na višino minimalne plače. Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov bo tako po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije znašala 6,17 eurov.

 

Področje minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače ter način njenega določanja in objave. Skladno z Zakonom o minimalni plači, odločitev o uskladitvi zneska minimalne plače določi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji.

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

Rast minimalne plače od leta 2010 naprej:

 • od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020: 940,58 eura
 • od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019: 886,63 eura
 • od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018: 842,79 eura
 • od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017: 804,96 eura 
 • od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016: 790,73 eura
 • od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015: 790,73 eura
 • od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014: 789,15 eura
 • od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013: 783,66 eura
 • od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012: 763,06 eura
 • od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011: 748,10 eura
 • od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010: 734,15 eura

 

Vir: MDDDSZ

Uradni list RS