Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Vlada je sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje. S sprejetim sklepom se podaljšuje izvajanje ukrepa do 28. 2. 2022.

 

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), ki ureja pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje, določa veljavnost ukrepa do 31. januarja 2022, z možnostjo podaljšanja najdlje za pet mesecev. Vlada tako s sprejetim sklepom prvič podaljšuje izvajanje ukrepa za obdobje enega meseca, in sicer do 28. 2. 2022, zaradi slabšanja epidemiološke situacije.

 

Upravičenec do pomoči za nakup testov HAG za samotestiranje, ki jih proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji, je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava. Višina pomoči se določi glede na število delavcev ali oseb, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu in ki se po predpisih za preprečevanje okužb s COVID-19 morajo testirati, na dan oddaje izjave na Finančno upravo Republike Slovenije.

 

Glede na smiselno uporabo določb ZDUPŠOP in predhodni izračun ocene potrebnih finančnih sredstev, je znesek pomoči za februar 2022 na delavca 30 evrov.

 

Sklep začne veljati 1. februarja 2022.

 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo