Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Državni zbor je 26. januarja 2022 potrdil noveli Zakona o delovnih razmerjih in Zakona zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki skrajšujeta obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca.

 

V skladu z novelama bo obdobje nadomestila, katerega razlog je bolniška odsotnost, ki se izplačuje v breme delodajalca s sedanjih 30 delovnih dni skrajšana na 20 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ na 80 dni v koledarskem letu. Enako bo veljalo tudi za samostojne podjetnike.

 

Noveli še nista objavljeni v Uradnem listu, bosta pa verjetno v kratkem. Spremembe se bodo začele uporabljati od 1. marca 2022.