Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Najkasneje do 31. marca 2022 morajo, v skladu z Uredbo o odpadkih, izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci obdelave odpadkov Agenciji za okolje predložiti letno poročilo o odpadkih.

 

  • Izvirni povzročitelji odpadkov (iz 29. člena Uredbe) morajo predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi (poročilo ODP-nastajanje). Kdo mora oddati poročilo, kaj je potrebno sporočiti in kako se poroča, je navedeno v opisu priprave poročila.
  • Zbiralci odpadkov (iz 37. člena Uredbe, vpisani v evidenco zbiralec odpadkov) morajo poročilo o zbiranju odpadkov (poročilo ODP-zbiranje) predložiti preko aplikacije IS-Odpadki.
  • Izvajalci obdelave odpadkov (iz 45. člena Uredbe, imetniki okoljevarstvenega dovoljenja) morajo  predložiti poročilo o obdelavi odpadkov (poročilo ODP-obdelava) preko aplikacije IS-Odpadki.

Povezava do podrobnejših navodil za poročanje.

 

Na Agenciji za okolje priporočamo vsem zavezancem, da oddajo poročila čim prej.

 

Morebitnim dodatnim vprašanjem sta namenjena poštna predala odpadki.arso@gov.si (izvirni povzročitelji) oz. isodpadki.arso@gov.si (zbiralci in izvajalci obdelave odpadkov). Ker je število zavezancev za poročanje zelo veliko in pričakujemo ogromno telefonskih klicev, prosimo za razumevanje, potrpežljivost in strpnost. Vsem bomo skušali odgovoriti v najkrajšem možnem času.