Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Včeraj so začeli izdajati novo obliko dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi prebivanja, ki so nadgrajena z dodatnimi varnostnimi zaščitami.

 

Dovoljenja za prebivanje in potrdila o prijavi prebivanja se bodo izdajala v obliki treh samostojnih listin, in sicer:

  • tujcem, državljanom tretjih držav (tudi tistim, ki so družinski člani državljana Evropske unije, državljana Švicarske konfederacije ali slovenskega državljana), izkaznice dovoljenja za prebivanje druge generacije,
  • tujcem, državljanom Švicarske konfederacije, izkaznice dovoljenja za prebivanje za državljana Švicarske konfederacije,
  • tujcem, državljanom Evropske unije, izkaznice potrdila o prijavi prebivanja za državljana Evropske unije.

Dodatna varnostna zaščita novih izkaznic

Dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav se že izdajajo kot biometrične listine v enotni obliki v vseh državah članicah EU, nove izkaznice pa bodo v novi grafični podobi in nadgrajene z dodatnimi varnostnimi zaščitami, ki bodo preprečile ponarejanje. V novi enotni obliki se bodo začele izdajati tudi izkaznice za državljane EU in Švicarske konfederacije ter za družinske člane državljanov EU, slovenskih državljanov in državljanov Švicarske konfederacije, ki prebivajo v Republiki Sloveniji.

Vse tri izkaznice (so izdelane v skladu s predpisi Evropske unije ter mednarodnimi standardi in priporočili s področja potovalnih dokumentov ter vsebujejo varnostno-zaščitne elemente, ki preprečujejo ponarejanje. Izdelane so iz polikarbonata, podatki na izkaznicah, vključno s podpisom imetnika dovoljenja za prebivanje oziroma potrdila o prijavi prebivanja, so lasersko vgravirani.

Izkaznice dovoljenja za prebivanje druge generacije imajo vgrajen pomnilniški medij s shranjenim biometričnim zapisom podobe obraza imetnika dovoljenja za prebivanje, pri imetniku, ki je dopolnil starost šestih let, pa tudi s shranjenim biometričnim zapisom dveh prstnih odtisov. Izkaznice dovoljenja za prebivanje za državljana Švicarske konfederacije in izkaznice potrdila o prijavi prebivanja za državljana Evropske unije takega pomnilniškega medija nimajo vgrajenega.

Veljavnost izkaznic

Veljavnost izkaznice je pri dovoljenju za začasno prebivanje in potrdilu o prijavi prebivanja enaka veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje oziroma potrdila o prijavi prebivanja, pri dovoljenju za stalno prebivanje in potrdilu o prijavi stalnega prebivanja pa je veljavnost izkaznice tri, pet ali deset let, odvisno od starosti tujca, ki se mu izkaznica izda. Tujcu z dovoljenjem za stalno prebivanje ali s potrdilom o prijavi stalnega prebivanja, mlajšemu od treh let, se izkaznica dovoljenja za prebivanje oziroma izkaznica potrdila o prijavi prebivanja izda z veljavnostjo treh let, tujcu, staremu od treh do osemnajst let se izda z veljavnostjo petih let, vsem ostalim tujcem pa z veljavnostjo desetih let.

Izkaznice dovoljenja za prebivanje prve generacije, izdane državljanom tretjih držav, ostanejo v veljavi do poteka veljavnosti. Tudi izkaznice potrdila o prijavi prebivanja, izdane državljanom Evropske unije v plastificirani obliki, ostanejo v veljavi do poteka veljavnosti.

Veljavnost izkaznice za švicarske državljane ter družinske člane slovenskih, švicarskih ali državljanov EU v plastificirani obliki do 3. avgusta 2023

Izkaznice dovoljenja za prebivanje, izdane državljanom Švicarske konfederacije, njihovim družinskim članom, družinskim članom državljanov Evropske unije in družinskim članom slovenskih državljanov v plastificirani obliki, ostanejo v veljavi do poteka veljavnosti, vendar najdlje do 3. avgusta 2023.

Državljani Švicarske konfederacije, njihovi družinski člani, družinski člani državljanov Evropske unije in družinski člani slovenskih državljanov morajo izkaznice dovoljenja za prebivanje, izdane v plastificirani obliki, pred potekom njihove veljavnosti oziroma najkasneje do 3. avgusta 2023 zamenjati za novo izkaznico dovoljenja za prebivanje za državljana Švicarske konfederacije oziroma za novo izkaznico dovoljenja za prebivanje druge generacije. To lahko storijo kadar koli pred potekom veljavnosti izkaznice oziroma pred 3. avgustom 2023. Za zamenjavo izkaznice se ne plača upravne takse, temveč le strošek tiskovine izkaznice.