Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad

Opozorilo strankam Slovenskega podjetniškega sklada!

»Opažene zavajajoče uporabe logotipov in celostne podobe SPS v primeru različnih oglaševalskih akcij o spodbudah Sklada s strani posameznih podjetij, ki ponujajo različne komercialne storitve, ki niso v nobeni povezavi z akcijami SPSa”

Ker so se na trgu pojavili primeri sumov prevar zaščitene blagovne znamke Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS), zainteresiranim strankam sporočamo, naj bodo pozorni pri raznovrstnih objavah ponudb, ki so vezane na finančne ali vsebinske produkte SPS-a. Nekateri neodvisni svetovalci nezakonito izrabljajo celostno podobo SPS-a in zainteresirano javnost preko različnih medijskih kanalov zavajajoče obveščajo o svojih storitvah vezanih na finančne produkte SPS-a v smislu hitrejše in lažje pridobitve finančnih sredstev.

SPS komunikacijo za vsa podjetja omogoča enako, transparentno in nediskriminatorno (preko novic na lastni spletni strani, preko lastne baze e-novic, preko mrež SPOT točk,…). Vso zainteresirano javnost opozarjamo, da v kolikor pridobijo ponudbo, ki je vizualno zelo podobna grafiki SPS-a in vključuje kakšnega od naslednjih elementov:

  • ponudba, da bo finančna spodbuda (garancija, kredit, nepovratna sredstva) odobren,
  • obravnava preko vrste,
  • zahteva plačila stroškov za izvedbo storitev vnaprej,
  • posredovanje vzorcev pogodb, vezanih na določeno finančno spodbudo
  • predstavljajo se kot svetovalci SPSa, ki pripravljajo vloge,
  • v podpisu uporabljajo logotip SPSa in uporabljajo celotno grafično podobo, ki je poslana z drugih e-mailov,

gre za nezakonito zlorabo blagovne znake SPS-a s strani zunanjih svetovalcev, ki niso povezani s SPS-om. V primeru, da naletite na tako ponudbo, vas pozivamo da le-to prijavite policiji, lahko pa nas tudi vprašate za nasvet ali mnenje, dosegljivi smo na e-mailu: info@podjetniskisklad.si.

Za pomoč pri pripravi vloge za pridobitev financiranja po programih SPS-a so podjetjem BREZPLAČNO na voljo svetovalci SPS-a in mreža SPOT točk, ki je za podjetja dostopna na 12-lokacijah po Sloveniji.  Medtem ko zunanji svetovalci, nepovezani s SPS-om, svoje storitve strankam ZARAČUNAVAJO po tržnih cenah.  Podjetja po lastni presoji sicer lahko izkoristijo pomoč zunanjega neodvisnega svetovalca pri pripravi in oddaji vloge, ki je dostopen na trgu, vendar SPS v takšnih pogodbenih odnosih med strankami in zunanjimi svetovalci ne sodeluje.

POZOR! Uporaba grafične podobe SPSa ni dovoljena za širšo javnost!

Uporaba logotipov SPS-a dostopnih na spletni strani, pa se dovoljuje uporabljati samo s soglasjem SPSa, v primeru:

  • kadar podjetje pridobi finančno spodbudo SPSa in je pogodbeno s SPS-om zavezano za uporabo logotipa (na letakih, na spletnih straneh, na oglasih,…) v tem primeru mora biti jasno razvidno iz vsebine, da gre za SPS kot financerja podjetja
  • kadar ga uporabijo domače ali tuje institucije, ki so v neposredni povezavi z SPSom za parnterske namene (MGRT, SPIRIT, AECM, EIF….)

Vsi omenjeni partnerji imajo običajno klavzulo o uporabi logotipa v pogodbenem razmerju med stranko in SPS-om in ga smejo sneti iz spletne strani,  ostala širša javnost brez soglasja SPS-a ne sme uporabljati logotipa SPS oz. drugih elementov celostne grafične podobe SPS.

Slovenski podjetniški sklad

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija