Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Priznanja GZS za inovacije na nacionalni ravni predstavljajo najvišja nacionalna priznanja za inovacije slovenskih podjetij in drugih organizacij ter s tem promocijo inovativnosti doma in v tujini.

Zgodovina priznanj za inovacije sega v leto 1997, ko je se je Območna zbornica Zasavje odločila podpreti drugače misleče posameznike v inovativnih podjetjih in 23. januarja podelila prva regionalna priznanja za najboljše inovacije. Gibanje se je sprva razširilo na druge regije, leta 2002 pa so priznanja pridobila nacionalni značaj. K sodelovanju so pristopile vse regionalne gospodarske zbornice, nacionalni dogodek – Dan inovativnosti – pa odslej predstavlja izbor najboljših inovacij izmed najboljših v regijah.

 

Razpisi po regionalnih gospodarskih zbornicah so odprti od 9. februarja do 31.marca  2022. Vse prijavljene inovacije bodo ocenjene s strani regionalnih komisij, najboljše zlate inovacije iz posameznih regij, pa bodo predlagane na nacionalni nivo in ocenjene s strani članov nacionalne komisije. Nacionalna priznanja GZS za inovacije bodo podeljena 20. septembra 2022 na Dnevu inovativnosti 2022.

 

9. februarja 2022 so se na 13 regionalnih zbornicah odprli razpisi za priznanja za inovacije 2022, dodatno pa je na GZS odprt tudi razpis za priznanja za inovacije slovenskih podjetij s sedežem v tujini in državljanom Republike Slovenije, ki živijo v tujini. Gre za dvostopenjski postopek pri katerem se na prvi stopnji ocenjuje in podeljuje priznanja za inovacije na regionalnem nivoju, najboljše zlate regionalne inovacije, pa se uvrstijo na drugo, nacionalno stopnjo. Na nacionalni stopnji vse inovacije ponovno oceni nacionalna komisija in dodeli nacionalna priznanja, ki so podeljena na Dnevu inovativnosti.

 

Kako prijaviti in ostale informacije pa na strani GZS.