Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Vlada Republike Slovenije je včeraj sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni.

 

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 v 31. členu določa, da je delavec lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne dni v kosu, v sklopu kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu, pri čemer ta ukrep velja do 28. februarja 2022, Vlada Republike Slovenije pa ga lahko podaljša s sklepom največ za obdobje treh mesecev.

 

Glede na širjenje okužb s SARS-CoV-2, zaradi česar se je pri izvajalcih osnovne zdravstvene dejavnosti še dodatno povečal obseg dela, se zadevni ukrep v skladu z osmim odstavkom 31. člena ZDUOP podaljša do 31. maja 2022, saj ukrep družinske zdravnike administrativno razbremenjuje.

 

Vir: Ministrstvo za zdravje