Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

3. Dnevi slovenskega lesarstva, osrednji nacionalni strokovni dogodek slovenske lesne industrije- 13. in 14. aprila 2022

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Direktoratom za lesarstvo vabi na 3. Dneve slovenskega lesarstva, osrednji nacionalni strokovni dogodek slovenske lesne industrije.

Dnevi slovenskega lesarstva 2022 bodo osredotočeni na izzive lesne in pohištvene industrije iz okoljskega vidika, krožnega gospodarstva, kadrov v lesarstvu, internacionalizacije in implementacije industrijske strategije, v kateri ima lesno- predelovalna panoga zelo pomembno vlogo.

Program in prijavnico najdete TUKAJ.

Osnutek programa dogodka:

Sreda, 13. april 2022

9:15 – 10:00 Registracija udeležencev

10:00 – 10:05 Pozdravni nagovor

 • Predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

10:05 – 10:25 Uvodni nagovori

 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Rok Capl, v. d. direktorja, SPIRIT Slovenija, javna agencija
 • Igor Milavec, direktor, Združenje lesne in pohištvene industrije, GZS
 • Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

10:25 – 10:45 Uvodno motivacijsko predavanje

Potrebe in pričakovanja pohištvenega sektorja

 • Velko Gortnar, Alples d.d.

10:45 – 12:00 Okrogla miza (izzivi lesne in pohištvene industrije, implementacija industrijske strategije, krožno gospodarstvo)

Uvodnik:

Izzivi in perspektiva evropske pohištvene industrije, Edi Snaidero, predsednik EFIC – Konfederacije evropske pohištvene industrije (uvod bo potekal v angleškem jeziku)

 • Predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Anton Harej, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • dr. Metka Gorišek, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor
 • doc. dr. Iztok Šušteršič, InnoRenew CoE
 • prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
 • predstavni podjetja Gonzaga-Pro d.o.o.
 • Marko Lukić, direktor, Lumar IG d.o.o.

Moderatorka okrogle mize: dr. Andreja Kutnar, direktorica, InnoRenew CoE

12:00 – 12:45 Interaktivna diskusija z občinstvom

Pogovor z občinstvom ter izmenjava izkušenj na osnovi ključnih vprašanj vezanih na tematiko okrogle mize

Moderatorka diskusije: dr. Andreja Kutnar, direktorica, InnoRenew CoE

12:45 – 13:30 Odmor

13:30 – 16:00 Aktualnosti in strokovna predavanja

 • Predstavitev novega izvedbenega načrta ukrepov za razvoj lesne industrije do 2030

– Kim Turk Mehes, Deloitte Slovenija

 • Predstavitev novih finančnih spodbud za razvoj lesno predelovalne panoge

– Darko Sajko, Direktorat za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Priložnosti lesne industrije v okviru Fit for 55 ter Podnebnega sklada

– Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor

 • Vpliv spremembe strukture gozdov na priložnosti za razvoj lesne industrije

– Predstavnik ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ali GIS

 • Uredba o zelenem javnem naročanju z vidika lesa

– Maja Marinček, Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo

 • Oblikovanje, blagovne znamke in trženje pohištvenih produktov z vidika sprememb, ki jih prinaša krožna ekonomija

– Lynne Elvins (posnetek predavanja v angleškem jeziku)

 • Trendi in inovativne rešitve v leseni gradnji

– Martin Hladnik, iQwood d.o.o.

17:30 – 18:15 Podelitev nacionalne nagrade za »LESARSKI PRESEŽEK LETA 2022«

18:15 – 19:15 Pogostitev in druženje

 

Četrtek, 14. april 2022

9: 15 – 10:00 Registracija udeležencev

SKLOP 1: KADRI V LESARSTVU

10:00 – 10.30 Predstavitve:

 • Okvir prenove študijskih in srednješolskih programov

– predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

 • Prenova študijskih in srednješolskih programov na področju lesarstva

– Marko Petrič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo in Aleš Hus, Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor

 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 3.0

– Bernard Likar, Lesarski grozd

 • Mednarodni projekt ALLVIEW – razvoj učnih vsebin za lesno panogo prihodnosti

– Jože Kropivšek, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

10.30 – 11.00 Razprava na temo kadri in poklici v lesarstvu, dualni sistem 

 • predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
 • Marko Kajzer, KAMPO d.o.o.
 • predstavnik iz vrst srednjih/velikih podjetij
 • prof. dr. Marko Petrič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo in Aleš Hus, Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor

Moderatorka razprave: mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje

11.00 – 11.30 Predavanje za podjetnike in obrtnike

 • Vrednotenje kakovosti površin pohištva

– doc. dr. Matjaž Pavlič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

11:30 – 11:45 | Odmor

SKLOP 2: INTERNACIONALIZACIJA

11:45 – 12:15 Internacionalizacija/pomoč lesarskim podjetjem pri vstopu na tuje trge:

 • Podpora SPIRIT Slovenija, javne agencije in Direktorata za lesarstvo pri nastopih podjetij na tujih trgih

– Mateja Jarc, SPIRIT Slovenija, javna agencija

 • Primer dobre prakse uspešne internacionalizacije

– predstavnik podjetja Bobič Yacht Interieri d.o.o.

 • Predstavitev mednarodnega projekta »Furniture Go International«

– Valeria Manea, Transilvanian Furniture cluster, koordinator projekta FGOI (predavanje v angleškem jeziku)

12:15 – 13:00 Pogostitev in druženje

13.00 – 14.00 Mednarodna poslovna srečanja na področju pohištva, lesene gradnje ter opreme (hibridno ob podpori b2b spletne platforme, prijavite se lahko TUKAJ)

14.00 – 17.30 Študijski ogled podjetja za tuje udeležence

 

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija