Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji dopisni seji sprejela Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov.

 

Z uredbo Vlada Republike Slovenije določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno naftnih derivatov, in sicer za 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (NMB 95) ta znaša 1,503 evra na liter in za dizelsko gorivo (dizel) 1,541 evra na liter. Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja 30 dni.

Vlada se je odločila za takšen ukrep zaradi motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen, ki niso sezonska. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za NMB 95 in dizel je določena na podlagi zadnje 7-dnevne povprečne reprezentativne cene naftnih derivatov za Slovenijo, ki so bile sporočene na Evropsko komisijo za Weekly Oil Bulletin. Uredba je bila sprejeta na podlagi Zakona o kontroli cen in Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen.