Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Na voljo nepovratna sredstva SME fund-a za zaščito intelektualne lastnine za mala in srednja podjetja

 

Sklad za MSP Ideas Powered for business SME Fund je shema nepovratnih sredstev, njen namen pa je pomagati malim in srednjim podjetjem (MSP) v EU na področju pravic intelektualne lastnine. Sklad za MSP je pobuda Evropske komisije, ki jo bo Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) izvajal od 10. januarja 2022 do 16. decembra 2022.


Sredstva so omejena in bodo dodeljena po vrstnem redu prejetih vlog.

Zakaj je treba varovati svojo intelektualno lastnino?

Varstvo intelektualne lastnine je v digitalni dobi nujno. Je edini pravni način, s katerim preprečite, da se vaše edinstvene zamisli, proizvodi in storitve kopirajo ali uporabljajo brez vašega dovoljenja. Varstvo intelektualne lastnine lahko zajema različno premoženje, vključno z znamkami, modeli, patenti, korporativnimi identitetami, proizvodi, storitvami in postopki.

Kdo ima lahko koristi od sklada za MSP?

Sklad za MSP ponuja finančno podporo MSP, ustanovljenim v Evropski uniji. Vlogo lahko odda lastnik, delavec ali pooblaščeni zastopnik MSP iz EU, ki nastopa v njegovem imenu. Nepovratna sredstva se vedno nakažejo neposredno MSP.

Pred oddajo vloge:

postopek oddaje vloge je preprost. Poskrbite le, da imate ob oddaji vloge pripravljene naslednje dokumente. Ti dokumenti morajo biti v formatu PDF (skenirane različice fizičnih dokumentov v formatu PDF so dopustne). Vsa predložena dokumentacija mora biti berljiva in ne sme biti zaščitena z geslom.
Bančni izpisek družbe ( primer) z naslednjimi podatki: firma kot imetnica računa; celotna številka IBAN s kodo države ( primeri) in koda BIC/SWIFT.
Potrdilo o DDV ali potrdilo o nacionalni registrski številki, ki ga je izdal pristojen nacionalni organ.
Če vaš MSP uporablja storitve zastopnika ali če ste zastopnik MSP, morate predložiti „častno izjavo“ ( predloga), podpisano s strani pooblaščenega lastnika ali delavca MSP.

Če potrebujete pomoč:

lahko podrobne informacije o skladu za MSP Ideas Powered for business SME Fund najdete v razpisu za zbiranje predlogov. Če imate kakršna koli vprašanja, si oglejte razdelek Pogosta vprašanja ali uporabite spletni klepet, ki je na voljo od ponedeljka do petka od 8.30 do 18.30 (GMT +1).

 

 

 

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija